กล่องรับบริจาค

กล่องรับบริจาค รพ.น่าน

ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไปทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ข่าวทรัพยากรบุคคลทั้งหมด

จริยธรรมงานวิจัย ทั้งหมด

ข้อมูลวิชาการและงานวิจัย ทั้งหมด

นกกระจิบกระจายข่าว ทั้งหมด

รายงานประจำปี ทั้งหมด

annualreport2020.pdf
รายงานประจำปี 2563
annualreport2019.pdf
รายงานประจำปี 2562 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2018 (2).pdf
รายงานประจำปี 2561 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2017.pdf
รายงานประจำปี 2560 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2016.pdf
รายงานประจำปี 2559 โรงพยาบาลน่าน

ระบบงานข้อมูล

คลินิกบริการวันนี้ ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์
เวลาชื่อคลินิกรายชื่อแพทย์
08.30 - 12.00Eyeนพ.ชุติพงศ์
08.30 - 12.00คลินิก Orthoนพ.ไกรฤกษ์/นพ.ประพันธ์/นพ.ธนารุจน์
08.30 - 12.00คลินิกพัฒนาการกุมารแพทย์
08.30 - 12.00นรีเวชพญ.วรางค์รัตน์
08.30 - 12.00ผู้ป่วยจิตเวชพญ.ศิริวิมล
08.30 - 12.00ฝากครรภ์นพ.สุพจน์
08.30 - 12.00วาร์ฟารีนพญ.ณัฏฐรัตน์ / พญ.ศรีสัตยา
08.30 - 12.00ศัลย์ทั่วไปเฉพาะผู้ป่วยนัดนพ.คุณันญา
08.30 - 12.00ศัลย์ประสาทพญ.สิริลักษณ์
08.30 - 12.00หู คอ จมูกนพ.วิชาญ
08.30 - 12.00อายุรกรรมพญ.อภิญญา/พญ.ณัฐภรณ์
08.30 - 12.00เฉพาะผู้ป่วยนัดนพ.นิพนธ์
08.30 - 12.00เด็กทั่วไปนพ.พรชัย
08.30 - 16.00ศัลย์ทั่วไปนพ.อัศวิน
08.30 - 16.00ศัลย์ทั่วไปนพ.ประเวทย์
16.30 - 20.00บำบัดสารเสพติดนพ.สุทธิชัย
13.00 - 15.30เด็กทั่วไปพญ.สิริพร

ตารางบริการคลินิก SMC

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน


นายแพทย์วสันต์ แก้ววี
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน

วีดีโอเผยแพร่ความรู้

ดาวน์โหลด

youngmom_small.pdfHHc.pdf60pisanu.pdf60niwatchai.pdf60drkanit.pdf