กล่องข่าวโรงพยาบาล ทั้งหมด

กล่องรับบริจาค

กล่องรับบริจาค รพ.น่าน

ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไปทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ข่าวทรัพยากรบุคคลทั้งหมด

จริยธรรมงานวิจัย ทั้งหมด

ข้อมูลวิชาการและงานวิจัย ทั้งหมด

นกกระจิบกระจายข่าว ทั้งหมด

รายงานประจำปี ทั้งหมด

annualreport2019.pdf
รายงานประจำปี 2562 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2018 (2).pdf
รายงานประจำปี 2561 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2017.pdf
รายงานประจำปี 2560 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2016.pdf
รายงานประจำปี 2559 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2015.pdf
รายงานประจำปี 2558 โรงพยาบาลน่าน

ข้อมูลด้านยา กลุ่มงานเภสัชกรรม

ระบบงานข้อมูล

คลินิกบริการวันนี้ ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์
เวลาชื่อคลินิกรายชื่อแพทย์
08.30 - 12.00คลินิก Day careพญ.อภิญญา
08.30 - 12.00คลินิก Orthoนพ.วรพงษ์/นพ.ณัฐพล/นพ.ไกวัล
08.30 - 12.00คลินิกเท้าเบาหวาน(เวชกรรมฟื้นฟู)นพ.ธนากร
08.30 - 12.00นรีเวชนพ.นิรัน
08.30 - 12.00ผู้ป่วยจิตเวชนพ.สุทธิชัย/พญ.พงษ์สุดา/พญ.ศิริวิมล
08.30 - 12.00ฝากครรภ์นพ.เกียรติศักดิ์
08.30 - 12.00ศัลย์ทั่วไปเฉพาะผู้ป่วยนัดนพ.วิญญู
08.30 - 12.00หู คอ จมูกพญ.สุภาวดี
08.30 - 12.00อายุรกรรมนพ.กนก /พญ.กิตติยา /พญ.ณัฏฐรัตน์
08.30 - 12.00เด็กทั่วไปพญ.ครามิณี/พญ.เจนจิรา
08.30 - 12.00โรคเลือดพญ.ณัฐภรณ์
08.30 - 16.00Eyeนพ.ชุติพงศ์
08.30 - 16.00ทางเดินปัสสาวะนพ.ศราวุธ
08.30 - 16.00ศัลย์ทั่วไปนพ.แสนพล
08.30 - 16.00ศัลย์ทั่วไปนพ.คุณันญา
16.30 - 20.00บำบัดสารเสพติดนพ.สุทธิชัย
13.00 - 15.30เด็กทั่วไปพญ.ครามิณี/พญ.เจนจิรา
13.30 - 16.00ศัลย์ทั่วไปพญ.จิรารักษ์

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน


แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน

วีดีโอเผยแพร่ความรู้

ดาวน์โหลด

youngmom_small.pdfhumanized_Health_care.pdf60pisanu.pdf60niwatchai.pdf60drkanit.pdf