จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 915 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
130/6/22ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลน่าน จำนวน 1 งาน 7
230/6/22ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงห้องตรวจจิตเวช จำนวน 1 งาน6
330/6/22ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงคลินิกฝังเข็ม ณ อาคารราษฎร์อนุรักษ์ชั้นล่าง จำนวน 1 งาน 9
427/6/22เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สัญญาจ้างก่อสร้าง)16
527/6/22ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (โดยให้ดาวน์โหลดเอกสารและแบบรูปทั้งหมดได้ที่ www.gprocurement.go.th.)21
623/6/22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ก่อสร้าง) 30
714/6/22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา35
814/6/22ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องการจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 16 ชุด38
914/6/22ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงทำหลังคากันสาด หน่วยงานเวชกรรมฟื้นฟู จำนวน 1 งาน19
1013/6/22ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 16 ชุด 24
1114/6/22ราคากลางงานซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 16 ชุด17
1210/6/22ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องการจัดซื้อโลหะดามกระดูกเรเดียสส่วนปลาย ชนิดหัวสกรูล็อค จำนวน 3 รายการ 41
136/6/22เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สัญญาจ้าง)54
146/6/22ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องการจัดซื้อจัดซื้อโลหะดามกระดูกหน้าแข้งและต้นแขน ชนิดรูมีเกลียว จำนวน 6 รายการ52
151/6/22ราคากลางจัดซื้อโลหะดามกระดูกหน้าแข้งและต้นแขน ชนิดรูมีเกลียว จำนวน 6 รายการ 39
1631/5/22ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้า (MRI) จำนวน 103 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256547
1731/5/22ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโลหะดามกระดูกหน้าแข้งและต้นแขน ชนิดรูมีเกลียว จำนวน 6 รายการ32
1825/5/22ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงโรงช่างไม้ จำนวน 1 งาน49
1925/5/22ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงโรงช่างไม้ จำนวน 1 งาน30
2025/5/22ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องการจัดซื้อโลหะดามกระดูกเรเดียสส่วนปลาย ชนิดหัวสกรูล็อค จำนวน 3 รายการ 23