จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 792 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
121/10/21ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการตรวจชิ้นเนื้อศัลยกรรมและเซลล์วิทยาผู้ป่วยโรงพยาบาลน่าน จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธี e-bidding22
219/10/21ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9
312/10/21ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง7
415/10/21ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ใช้ในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์29
514/10/21ประกาศเผยแพร่ราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง34
615/10/21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256536
715/10/21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256527
815/10/21ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปี 256527
96/10/21ราคากลางงานจ้างเหมาบริการซักทำความสะอาดผ้าตึกผ่าตัด และศูนย์จ่ายกลางโรงพยาบาลน่าน48
106/10/21ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ใช้ในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)59
112/10/21ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อวัสดุสวนหัวใจ จำนวน 3 รายการ ปีงบประมาณ 256546
122/10/21ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อวัสดุสวนหัวใจ จำนวน 3 รายการ32
131/10/21ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุบริโภคประเภทไข่ไก่เบอร์๒33
141/10/21ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุบริโภคประเภทเนื้อไก่22
151/10/21ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุบริโภคประเภทเนื้อหมู23
161/10/21ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุบริโภคประเภทผลไม้สด25
171/10/21ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุบริโภคประเภทผักสด44
1829/9/21ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก สำหรับการผ่าตัดแผลเล็ก จำนวน 15 ชุด 36
1928/9/21ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ ชนิด Unicompartmental Knee จำนวน 40 ชุด 68
2021/9/21ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงสำหรับผ่าชันสูตรศพ 80