จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 1,066 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
131/1/23ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4
231/1/23ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3
331/1/23ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาจ้างบริการตรวจโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน ๑ งาน (๑๐๓ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 6
431/1/23ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดกลาง จำนวน 6 เครื่อง 6
530/1/23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง (ต่อเติมอาคารเก็บเอกสารทางบัญชีฯ)5
630/1/23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง (ก่อสร้างทางเชื่อมอาคารอายรกรรม7ชั้นฯ)6
726/1/23ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง6
826/1/23ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง5
926/1/23ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบรูปและเอกสารทั้งหมดได้ที่ www.gprocurement.go.th)15
1025/1/23ประกาศเผยแพร่ราคากลางและวิธีคำนวณราคากลางก่อสร้าง 12
1124/1/23ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16
1223/1/23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (จ้างก่อสร้าง)17
1320/1/23ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 854 รายการ48
1420/1/23ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ถุนตึกผ่าตัด จำนวน 1 งาน17
1518/1/23ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบรูปและเอกสารทั้งหมดได้ที่ www.gprocurement.go.th)30
1618/1/23ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง 19
1718/1/23ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ฯ13
1818/1/23ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางงานต่อเติมอาคารเอกซเรย์ ณ อาคารเอกซเรย์ โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอในเวียง จังหวัดน่าน จำนวน 1 งาน25
1918/1/23ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ฟื้นฟูสมาารถภาพO8
2018/1/23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (จ้างก่อสร้าง)21