จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 1,226 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
119/9/23ราคากลางเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมชุดตรวจเพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองแอนติบอดี ในเลือดและการตรวจหาความเข้ากันได้ของเลือด จำนวน 60,000 เทสต์29
220/9/23ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18
320/9/23ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อถุงมือยางศัลยกรรมชนิด ผ่านการฆ่าเชื้อ แบบไม่มีแป้ง (Sterile Surgical Gloves) จำนวน ๑๖๖,๕๐๐ คู่ ด้วยวิธีประกวดรา11
420/9/23ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อถุงมือยางศัลยกรรมชนิด ผ่านการฆ่าเชื้อ แบบไม่มีแป้ง (Sterile Surgical Gloves) จำนวน ๑๖๖,๕๐๐ คู่ ด้วยวิธีประกวดรา16
520/9/23ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจกระจกตาแบบ Specular Microscopy โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จำนวน ๑ เครื่อง16
620/9/23ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเว21
720/9/23ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25
819/9/23ราคากลางเช่าวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน ๒ รายการ27
919/9/23ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Blood Gas Reagent IQM จำนวน ๔,๙๕๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22
1019/9/23ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมชุดตรวจเพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองแอนติบอดี ในเลือดและการตรวจหาความเข้ากันฯ14
1119/9/23ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (วัสดุกระดูก) จำนวน 2 รายการ 24
1214/9/23ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (วัสดุกระดูก) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23
1314/9/23ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (วัสดุกระดูก) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)42
1414/9/23ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (วัสดุกระดูก) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)50
1511/9/23ราคากลางน้ำยาตรวจ Blood Gas Reagent IQM จำนวน 4,950 เทสต์38
1611/9/23ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจ Blood Gas Reagent IQM จำนวน 4,950 เทสต์ 23
178/9/23ราคากลางวัสดุการแพทย์ (วัสดุกระดูก) จำนวน 2 รายการ45
188/9/23ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (วัสดุกระดูก) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 30
198/9/23ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (วัสดุกระดูก) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)33
205/9/23ราคากลางวัสดุการแพทย์ (วัสดุกระดูก) จำนวน 3 รายการ39