จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 1,138 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
131/5/23ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง 7
230/5/23ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 11
324/5/23ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง 23
416/5/23ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบหาชนิดของเชื้อแบคทีเรีย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)46
515/5/23ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)34
615/5/23ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารโรงพักขยะติดเชื้อ ฯ31
715/5/23ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าที่ใช้ในโรงพยาบาลน่าน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๗ รายการ41
83/5/23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการ ชุดทดสอบหาชนิดของเชื้อแบคทีเรีย จำนวน 2 รายการ64
925/4/23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (จ้างก่อสร้าง)64
1027/4/23ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบรูปและเอกสารทั้งหมดได้ที่ www.gprocurement.go.th)61
1127/4/23ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง 51
1225/4/23ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงเทพื้นหน่วยงานสนามและ งานภูมิทัศน์ จำนวน 1 งาน63
1324/4/23ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Recombinant antihemophillic factor VIII 500 IU64
1424/4/23เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าที่ใช้ในโรงพยาบาลน่าน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๗ รายการ 65
1519/4/23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Strip) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ เทสท์ ด้วยวิธี (e-bidding) 65
1618/4/23ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภท ไซริงค์แก้ว ๕๐ ซีซี (Glass) จำนวน ๓,๑๐๐ แพค (e-bidding)62
173/4/23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา119
183/4/23ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง 93
1931/3/23ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV/HCV/HBV จำนวน ๗,๐๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)90
2031/3/23ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)58