รายงานสถานะผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน 24 ก.ย. 66

เป็นข้อมูลการรักษาผู้ปวยที่จำหน่ายจาก ห้องอุบัติเหตุ ภายใน 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
HN ชื่อ - สกุล อายุ(ปี) สถานะ
00581156 กันต์กxx พันธุ์แกxx
แพทย์กำลังตรวจรักษา
1 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00430854 ณัฐวุxx สีทิพxx
รับยากลับบ้าน
9 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00245357 ศศิxx แซ่ซxx
Admit AN : 00890871 Trauma Ward เตียง 02
49 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00408220 ทรงxx ดอยศักดxx
Admit AN : 00890870 เด็ก เตียง 17
10 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00063377 สุภาภรxx กาตxx
รับยากลับบ้าน
26 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00036220 ภาวxx สิทxx
รอสังเกตอาการ
55 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00543693 นิชนันxx สุทธะมงxx
รอทำหัตถการ
26 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00013776 จันทxx ทิพรัตxx
แพทย์กำลังตรวจรักษา
83 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00098224 ประภาxx กิมxx
รอเรียกเข้าตรวจ
29 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00072544 รัฐพงxx มะสxx
รอเรียกเข้าตรวจ
32 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00160480 เจียวเวxx แซ่เติxx
รอเรียกเข้าตรวจ
54 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00096728 ธนพงxx สุดxx
รอผลการวินิจฉัย
25 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00492832 สาย ทานxx
แพทย์กำลังตรวจรักษา
58 ผู้ป่วยฉุกเฉิน