รายงานสถานะผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน 25 ต.ค. 64

เป็นข้อมูลการรักษาผู้ปวยที่จำหน่ายจาก ห้องอุบัติเหตุ ภายใน 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
HN ชื่อ - สกุล อายุ(ปี) สถานะ
00433975 ศรี ปัญญาจ๋xx
รอเรียกเข้าตรวจ
74 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00166016 เจนจิxx หอมจันทxx
รอเรียกเข้าตรวจ
21 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00104032 วิชxx ใจดี
รอเรียกเข้าตรวจ
55 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00195028 ธีราxx อุ่นถิxx
รอเรียกเข้าตรวจ
38 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00303156 กิตติธxx สัตยวงxx
รอเรียกเข้าตรวจ
15 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00242384 จีรกานxx วงค์ปัญxx
รอเรียกเข้าตรวจ
44 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00561012 ปรีxx งามภูเขีxx
รอเรียกเข้าตรวจ
34 ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน