รายงานสถานะผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน 23 พ.ค. 65

เป็นข้อมูลการรักษาผู้ปวยที่จำหน่ายจาก ห้องอุบัติเหตุ ภายใน 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
HN ชื่อ - สกุล อายุ(ปี) สถานะ
00224863 พลภัxx ตนภู
จำหน่ายจาก ER
19 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00177045 ประเสรxx ลมลืxx
จำหน่ายจาก ER
91 ผู้ป่วยทั่วไป
00536288 อัสxx มะหxx
รับยากลับบ้าน
27 ผู้ป่วยทั่วไป
00536288 อัสxx มะหxx
รับยากลับบ้าน
27 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00538059 นราภรxx พิณพงxx
แพทย์กำลังตรวจรักษา
23 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00151990 เขมจิxx นาคนxx
รับยากลับบ้าน
32 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00113728 บรรเทxx รวบรxx
รับยากลับบ้าน
64 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00106797 บานเยxx ปินxx
รอผลการวินิจฉัย
81 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00200934 ฐิติรัตxx ไชยโxx
รอสังเกตอาการ
48 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00016794 สวัสดxx แสนxx
รับยากลับบ้าน
53 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00084613 กองศินธxx ศิริมาตxx
รับยากลับบ้าน
85 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00250328 บรรxx หงษ์จันทxx
รับยากลับบ้าน
53 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00421400 บุญญิxx อุทุมxx
รับยากลับบ้าน
8 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00477927 ธนพร ตันตุxx
รับยากลับบ้าน
29 ผู้ป่วยไม่เร่งด่วน
00477927 ธนพร ตันตุxx
รับยากลับบ้าน
29 ผู้ป่วยไม่เร่งด่วน
00377312 ทัชพิxx มาชมxx
รับยากลับบ้าน
59 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00113473 ประยxx จันอุดxx
Admit AN : 00834104 วนส.5 จิตเวช เตียง 10
44 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00550779 สรวxx แสงสร้xx
Admit AN : 00834106 อย.2 Sub ICU เตียง 17
42 ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
00417545 ณัฏฐญาภรxx เครือเxx
รอทำหัตถการ
26 ผู้ป่วยไม่เร่งด่วน
00354838 เหลี่xx การินทxx
แพทย์กำลังตรวจรักษา
76 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00042865 ศรีxx พันธชาตินิxx
รอผลการวินิจฉัย
91 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00046076 นันทพันxx จอมเมืองเดxx
รับยากลับบ้าน
39 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00002265 พร คชแกxx
แพทย์กำลังตรวจรักษา
75 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00232059 พิกxx ลำนxx
รับยากลับบ้าน
39 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00256837 นงค์นาxx ลีละหxx
แพทย์กำลังตรวจรักษา
51 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00060937 ชนัญธิxx ฤทธิ์วิxx
แพทย์กำลังตรวจรักษา
70 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00168882 ละเอีxx คำแxx
แพทย์กำลังตรวจรักษา
65 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00035792 พิน สุยา
Admit AN : 00834108 อย.2 Sub ICU เตียง 12
65 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00553283 ธีรวัฒxx หอยบxx
แพทย์กำลังตรวจรักษา
43 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00238551 นิพนxx มงคล
รอทำหัตถการ
74 ผู้ป่วยไม่เร่งด่วน
00021968 สมศxx ปางพxx
รอเรียกเข้าตรวจ
57 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00536255 ธุวานันxx สินxx
รอเรียกเข้าตรวจ
1 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00578804 ณัฐนันxx อุดอ้xx
รอเรียกเข้าตรวจ
16 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00082636 รัตศนรินทxx รวมทรัพxx
รอเรียกเข้าตรวจ
41 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00513997 กิตติxx มณีจัxx
รอพบแพทย์ เฉพาะทาง
6 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00319101 ชนัทนนxx ขันทxx
รอเรียกเข้าตรวจ
14 ผู้ป่วยเร่งด่วน