รายงานสถานะผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน 31 พ.ค. 66

เป็นข้อมูลการรักษาผู้ปวยที่จำหน่ายจาก ห้องอุบัติเหตุ ภายใน 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
HN ชื่อ - สกุล อายุ(ปี) สถานะ
00089898 ลำยxx ชินาxx
รอเรียกเข้าตรวจ
72 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00228126 อธิวัฒxx หมูสxx
รอเรียกเข้าตรวจ
48 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00078987 สวัสดxx สร้อยญาxx
แพทย์กำลังตรวจรักษา
62 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00032013 ไข พื้นผxx
จำหน่ายจาก ER
75 ผู้ป่วยไม่เร่งด่วน
00262912 ยอดชxx ทิพย์บุญศxx
รับยากลับบ้าน
48 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00262912 ยอดชxx ทิพย์บุญศxx
รับยากลับบ้าน
48 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00384320 สุภเxx มาทิพxx
จำหน่ายจาก ER
11 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00071625 อินผxx ขันทะสีxx
Admit AN : 00877104 อช. 5 เตียง 27
89 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00229451 บุญรxx คำพร
รับยากลับบ้าน
75 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00360547 มุกxx คำแxx
รอเรียกเข้าตรวจ
13 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00395961 วริศxx เหมืองหมxx
รับยากลับบ้าน
13 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00513023 รุ่งทิวาxx ละขะxx
Admit AN : 00877112 วนส.4 EENT เพิ่มแทรก 01
31 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00513023 รุ่งทิวาxx ละขะxx
Admit AN : 00877112 วนส.4 EENT เพิ่มแทรก 01
31 ผู้ป่วยไม่เร่งด่วน
00094302 ประสิทธxx กลาxx
Admit AN : 00877111 อช. 5 เตียง 06
75 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00526642 ณฉัxx ทิสาxx
Admit AN : 00877109 เด็ก เตียง 11
3 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00591670 นิทัศxx เทพอินทxx
Admit AN : 00877105 อช. 4 เตียง 27
68 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00377093 ปุญญพัฒxx ขันทะสxx
รับยากลับบ้าน
14 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00006294 พรรณ ทะภูมินทxx
Admit AN : 00877107 อญ. 3 เตียง 30
64 ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
00076958 เขีxx มงมxx
รอเรียกเข้าตรวจ
72 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00470981 สุภิวัฒxx หาดนิxx
รับยากลับบ้าน
45 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00577884 อำนxx ผาวังxx
Admit AN : 00877110 ศก. 4 เตียง 02
47 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00033504 ณัฐนันxx ยะแxx
รับยากลับบ้าน
42 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00471169 วสิษฐ์xx กวาวสิบสxx
รับยากลับบ้าน
9 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00057912 กาญจxx ก้อนสมบัxx
Admit AN : 00877113 อย.2 Sub ICU เตียง 08
44 ผู้ป่วยไม่เร่งด่วน
00057912 กาญจxx ก้อนสมบัxx
Admit AN : 00877113 อย.2 Sub ICU เตียง 08
44 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00172709 สุรินทxx กันละนนxx
รับยากลับบ้าน
58 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00009307 จีรานxx ทมินเหxx
รับยากลับบ้าน
64 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00007050 ละไม กันทะกาลxx
รอเรียกเข้าตรวจ
78 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00040915 ทอง ขันxx
รอเรียกเข้าตรวจ
79 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00081606 น้ำxx นุปง
รอเรียกเข้าตรวจ
25 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00473388 ชวัลวิทxx ชุ่มน่xx
รับยากลับบ้าน
6 ผู้ป่วยไม่เร่งด่วน
00316256 ปรางค์ฟxx กล้าหxx
รอเรียกเข้าตรวจ
15 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00263787 นิลวรxx ใจคล
รอเรียกเข้าตรวจ
74 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00527249 สรวิชxx พงษ์วิxx
รับยากลับบ้าน
3 ผู้ป่วยไม่เร่งด่วน
00170876 จันหมxx ท้าวเชีxx
Admit AN : 00877114 ศก. 5 เตียง 04
91 ผู้ป่วยไม่เร่งด่วน
00177013 ต้ง บุตรแกxx
รับยากลับบ้าน
49 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00486626 วิริxx คำแอนxx
รับยากลับบ้าน
25 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00550098 สวาท คนกลxx
แพทย์กำลังตรวจรักษา
59 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00421246 โสภา อักxx
แพทย์กำลังตรวจรักษา
47 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00064956 กันทxx กองยาป่xx
รอเรียกเข้าตรวจ
52 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00393781 ชนากานxx ทองแxx
แพทย์กำลังตรวจรักษา
11 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00585255 อชิxx บุญเxx
รับยากลับบ้าน
26 ผู้ป่วยไม่เร่งด่วน
00591671 อเนxx จะนะ
รับยากลับบ้าน
13 ผู้ป่วยไม่เร่งด่วน