Info Graphic ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 23 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
18/12/21น่านเป็นพื้นที่สีเหลือง ร้านอาหารดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกิน 22.00 น.563
26/10/21ทำอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 การป้องกันการติดเชื้อ แบบครอบจักรวาล626
317/8/21น่าน ชุมชนเข้มแข็ง มีความรู้ ความเข้าใจรักษาโควิดหาย อยู่ร่วมกันได้ ไม่ต้องกักตัว784
417/8/21ทุกคนสบายใจได้ คนไข้โควิด-19 ที่ รักษาหาย ออกจากโรงพยาบาลแล้ว ไม่มีการแพร่เชื้อให้กับคนในชุมชน ใช้ชีวิตแบบ New Normal ได้ตามปกติ746
518/3/20How to...คุมไว้สังเกต ณ ที่พักอาศัย และแนวทางปฏิบัติเรื่องควรรู้ COVID-191865
618/3/20ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยล้างมือ เลี่ยงการติดโรค ลดการแพร่กระจายเชื้อ1296
72/1/20ขอเชิญคนรักษ์สุขภาพ ชมรมเดินวิ่งทุกชมรม ครู อาจารย์ นักวิ่ง และประชาชนผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ในวาระ “๖๔ ปี โรงพยาบาลน่าน : วิ่งรักษ์หัวใจ วิ่ง1272
86/10/19รพ.น่าน ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้าแบนสารพิษอันตราย...ถ้าไม่หยุดใช้วันนี้ คนที่คุณรัก อาจเป็นรายต่อไป !!!1171
919/6/19อย่าเชื่อการทดสอบเห็ดด้วยวิธีต่างๆ เพราะไม่เป็นความจริง1386
1019/6/19ความรู้ เกี่ยวกับ "เห็ด"426
1121/1/199 เทคนิคปลูกฝังลูก 'รักการอ่าน' cr.สสส.673
1228/11/18แค่เดินก็เท่ากับออกกำลังกาย Cr. กรมอนามัย615
1324/7/1810 วิธีงดเหล้าเข้าพรรษา704
1418/6/187 กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่860
158/4/18สวมหมวกกันน็อก 100%793
167/3/18โรคพิษสุนัขบ้า ไม่มียารักษาเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย แต่ "ป้องกันได้"754
1710/2/18รพ.น่าน ขอแนะนำการปฏิบัติตัว เมื่อต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีหมอกควัน613
1830/1/187 ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธี607
1930/1/187 ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธี701
206/1/18ยาหอมอินทจักษ์ คลายง่วงนอน468