ผลของโปรแกรมการจัดการรายกรณีโดยพยาบาลสำหรับผู้ป่วยระยะท้ายต่อความทุกข์ทรมานจากอาการและผลลัพธ์การดูแลแบบประคับประคอง

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 อ่าน(742) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)