วารสารทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 181 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
110/10/21ใครๆ ก็มาฉีดวัคซีนได้ !!! รพ.น่าน ประกาศแจ้ง ตลอดเดือนตุลาคม 2564 นี้ เชิญชวน WALK IN บุคคลทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนโควิด-19 (เข็ม 1 สูตรซิโน517
210/10/21ใครๆ ก็มาฉีดวัคซีนได้ !!! รพ.น่าน ประกาศแจ้ง ตลอดเดือนตุลาคม 2564 นี้ เชิญชวน WALK IN บุคคลทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนโควิด-19 (เข็ม 1 สูตรซิโน179
33/10/21พิเศษ ! วันที่ 4-8 ตุลาคม 64 รพ.น่าน เชิญชวนทุกท่าน WALK IN มาฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยไม่ต้องจองคิว (สูตร ซิโนแวค 1 + แอสตร้าฯ 2 )277
427/9/21ท่านที่ทะเบียน "น่านวัคซีน" ไว้ เข้าไปตรวจสอบในโปรแกรม น่านวัคซีน หากมีนัด มาฉีดวัคซีนได้ ในวันที่ 27-28 กย นี้ และในวันที่ 29 กย-1 ตค 64 นี้ เปิด..462
514/9/21รพ.น่าน เชิญชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2564 - 15 ตุลาคม 2564 ณ โรงพยาบาลน่าน 2 (ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง) 228
614/9/21อีกครั้งตามคำเรียกร้อง ! เปิด WALK IN ฉีดวัคซีน "แบบแพ็คคู่" เชิญชวน หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยกล่มโรค180
714/9/21หญิงตั้งครรภ์ WALK IN มาฉีดวัคซีนได้ทุกวัน @ ศูนย์ฉีดวัคซีน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 116
810/9/21แบบแพ็คคู่สำหรับหญิงตั้งครรภ์ก็มา เชิญชวนมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆ นะครับ137
98/9/21บริจาคเลือด 1 คน ได้โคต้าพามาฉีดวัคซีน 1 คน รีบๆมารับบริการนะครับ269
107/9/21ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคหลัก (ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หอบ หลอดเลือดสมอง หัวใจ ปอด ไต มะเร็ง อ้วน 100 กก.ขึ้นไป ที่อยู่ในพื้นที่ 126
116/9/21จากที่พบความเข้าใจคลาดเคลื่อน จากตารางการนัดหมาย เลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 ตามที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ จึงขอทำความเข้าใจ117
125/9/21พ.น่าน แจ้งเตือนพบการระบาดโรคหูดับ ป่วยแล้ว ๑๒ ราย เสียชีวิต ๑ ราย 142
135/9/21ร่วมสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์อาหารน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยโควิดที่โรงพยาบาลน่านโรงพยาบาลสนามและสนับสนุนทีมเจ้าหน้าที่ศูนย29
144/9/21แผนผังการเดินทางไปยังศูนย์ฉีดวัคซีน วิทยาลัยสงฆ์ นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง291
154/9/21ขอบคุณทางเทศบาลเมืองน่าน ชมรม อสม.เขตเทศบาลเมืองน่าน ที่จะอำนวยความสะดวกให้การเดินทางโดยรถราง ถึงในชุมชน / ติดต่อ ปนะธานอสม. และ อสม.ในทุกชุมชนนะครับ24
163/9/21วันนี้ศุกร์ที่ 3 ก.ย. 64 โรงพยาบาลน่าน ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมทำบุญช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ บริจาคโลหิต50
171/9/21คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 28/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 143
181/9/21ประกาศจากโรงพยาบาลน่าน ... รพ.น่าน จะย้าย "ศูนย์ฉีดวัดซีน" จากเดิม ขั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ รพ.น่าน ไปยัง อาคารหอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ98
1931/8/21ขอกราบขอบพระคุณ พระชยานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง, ท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาส และคณะสงฆ์ทุกรูป ที่ได้เมตตาให้ใช้พื้นที่ เป็น รพ.สนาม66
2030/8/21รพ.น่าน จัดฉีดวัคซีนแบบแพ็คคู่ จัดคู่ ฉีดวันที่ 31 สิงหาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์170