ข่าวทรัพยากรบุคคลทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 49 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
15/4/22ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์393
224/3/22ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ224
39/2/22ประกาศรับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ674
429/12/21ประกาศรับสมัครเพื่อรับย้ายภายใน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข424
510/9/21ประกาศรับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน835
67/9/21ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ872
728/8/21ประกาศรับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน774
825/8/21ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ774
914/7/21ประกาศรับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ1806
1012/7/21ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี813
116/7/21ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี773
1219/5/21รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน1137
138/4/21ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน636
148/4/21รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ756
1522/3/21รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ794
1627/8/20รับสมัครทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อขอรับต้นสังกัดโรงพยาบาลน่าน942
1726/8/20การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ715
1820/8/20ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ1194
1914/8/20ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฎิบัติการ631
204/8/20รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขารับราชการ1057