60 ปี นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ "ผู้นำที่เราเชื่อมั่น" ข้าราชการของแผ่นดิน

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม ค.ศ. 2018 อ่าน(6424) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(บรรจง กิตติสว่างวงค์)