น่านเป็นพื้นที่สีเหลือง ร้านอาหารดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกิน 22.00 น.

เมื่อ วันพุธที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2021 อ่าน(1037) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)