กล่องรับบริจาค

กล่องรับบริจาค รพ.น่าน

ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไปทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ข่าวทรัพยากรบุคคลทั้งหมด

จริยธรรมงานวิจัย ทั้งหมด

ข้อมูลวิชาการและงานวิจัย ทั้งหมด

นกกระจิบกระจายข่าว ทั้งหมด

รายงานประจำปี ทั้งหมด

annualreport2020.pdf
รายงานประจำปี 2563
annualreport2019.pdf
รายงานประจำปี 2562 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2018 (2).pdf
รายงานประจำปี 2561 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2017.pdf
รายงานประจำปี 2560 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2016.pdf
รายงานประจำปี 2559 โรงพยาบาลน่าน

ข้อมูลด้านยา กลุ่มงานเภสัชกรรม

ระบบงานข้อมูล

คลินิกบริการวันนี้ ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์
เวลาชื่อคลินิกรายชื่อแพทย์
08.30 - 12.00อายุรกรรมพญ.อภิญญา/พญ.ณัฐภรณ์
08.30 - 12.00Eyeนพ.ชุติพงศ์
08.30 - 12.00เฉพาะผู้ป่วยนัดนพ.นิพนธ์
08.30 - 12.00ศัลย์ทั่วไปเฉพาะผู้ป่วยนัดนพ.คุณันญา
08.30 - 12.00ศัลย์ประสาทพญ.สิริลักษณ์
08.30 - 12.00วาร์ฟารีนพญ.ณัฏฐรัตน์ / พญ.ศรีสัตยา
08.30 - 12.00หู คอ จมูกนพ.วิชาญ
08.30 - 12.00นรีเวชพญ.วรางค์รัตน์
08.30 - 12.00ฝากครรภ์นพ.สุพจน์
08.30 - 12.00คลินิก Orthoนพ.ไกรฤกษ์/นพ.ประพันธ์/นพ.ธนารุจน์
08.30 - 12.00ผู้ป่วยจิตเวชพญ.ศิริวิมล
08.30 - 12.00เด็กทั่วไปนพ.พรชัย
08.30 - 12.00คลินิกพัฒนาการกุมารแพทย์
08.30 - 16.00ศัลย์ทั่วไปนพ.อัศวิน
08.30 - 16.00ศัลย์ทั่วไปนพ.ประเวทย์
16.30 - 20.00บำบัดสารเสพติดนพ.สุทธิชัย
13.00 - 15.30เด็กทั่วไปพญ.สิริพร

ตารางบริการคลินิก SMC

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน


นายแพทย์วสันต์ แก้ววี
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน

วีดีโอเผยแพร่ความรู้

ดาวน์โหลด

youngmom_small.pdfHHc.pdf60pisanu.pdf60niwatchai.pdf60drkanit.pdf