การพัฒนาระบบวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (IOT) โรงพยาบาลสนาม จังหวัดน่าน

เมื่อ วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(723) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)