กล่องข่าวโรงพยาบาล ทั้งหมด

กล่องรับบริจาค

กล่องรับบริจาค รพ.น่าน

ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไปทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ข่าวทรัพยากรบุคคลทั้งหมด

จริยธรรมงานวิจัย ทั้งหมด

ข้อมูลวิชาการและงานวิจัย ทั้งหมด

นกกระจิบกระจายข่าว ทั้งหมด

รายงานประจำปี ทั้งหมด

annualreport2020.pdf
รายงานประจำปี 2563
annualreport2019.pdf
รายงานประจำปี 2562 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2018 (2).pdf
รายงานประจำปี 2561 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2017.pdf
รายงานประจำปี 2560 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2016.pdf
รายงานประจำปี 2559 โรงพยาบาลน่าน

ระบบงานข้อมูล

คลินิกบริการวันนี้ ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์
เวลาชื่อคลินิกรายชื่อแพทย์
08.30 - 12.00ปอดอุดกั้นเรื้อรังนพ.กนก
08.30 - 12.00เด็กทั่วไปนพ.นิชนันท์
08.30 - 12.00เด็ก (นัด)นพ.พรชัย / พญ.สิริพร
08.30 - 12.00อายุรกรรมนพ.มนัส/พญ.จริยา/พญ.ศรีสัตยา
08.30 - 12.00นรีเวชนพ.วีรชัย/พญ.วรรณพร
08.30 - 12.00ผู้ป่วยจิตเวชนพ.สุทธิชัย/พญ.พงษ์สุดา
08.30 - 12.00คลินิก Orthoนพ.เฉลิมพล/นพ.ไกวัล/นพ.ณัฐพล
08.30 - 12.00หลอดเลือดสมอง (ใช้พื้นที่ของคลินิกกระดูก)พญ.ทยายนันท์
08.30 - 12.00ฝากครรภ์พญ.วรางค์รัตน์
08.30 - 12.00หู คอ จมูกพญ.วาสนา
08.30 - 12.00คลินิก TBพญ.อภิญญา
08.30 - 16.00Eyeนพ.ชูพงศ์
08.30 - 16.00ทางเดินปัสสาวะนพ.ทวีเดช
08.30 - 16.00ทางเดินปัสสาวะนพ.นิพนธ์
08.30 - 16.00ศัลย์ทั่วไปนพ.วิญญู
08.30 - 16.00ศัลย์ทั่วไปพญ.จุฑาภา
08.30 - 16.00ศัลย์ประสาทพญ.สิริลักษณ์
13.00 - 15.30เด็กทั่วไปพญ.นิชนันท์

ตารางบริการคลินิก SMC

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน


นายแพทย์วสันต์ แก้ววี
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน

วีดีโอเผยแพร่ความรู้

ดาวน์โหลด

youngmom_small.pdfHHc.pdf60pisanu.pdf60niwatchai.pdf60drkanit.pdf