ITA

แสดง 1 ถึง 20 จาก 25 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
121/10/22แผนจัดซื้อสารเคมี 2566 เงินบำรุง375
221/10/22 แผนจัดซื้อยา 2566 เงินบำรุง466
321/10/22แผนจัดซื้อ Lab 2566 เงินบำรุง450
421/10/22แผนจัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 2566 เงินบำรุง347
521/10/22แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ในคลัง นอคลัง 2566 เงินบำรุง409
617/12/21แผนจัดซื้อสารเคมีประจำปี 2565 โรงพยาบาลน่าน792
717/12/21แผนจัดซื้อยาประจำปี 2565 โรงพยาบาลน่าน943
817/12/21นโยบายผู้บริหารโรงพยาบาลน่านปี พ.ศ.2565900
915/12/21แผนรายรับรายจ่าย (planfin) ประจำปีงบประมาณ 2565938
1015/11/21ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 2565696
115/11/21ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ2565358
125/11/21ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในคลัง - นอกคลัง (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ2565445
135/11/21ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ และพยานปิด-ปลดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565373
142/12/20นโยบายผู้บริหารโรงพยาบาลน่านปี พ.ศ.25641270
151/12/20ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ และพยานปิด-ปลดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 25641326
161/12/20ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในคลัง - นอกคลังและวัสดุกระดูก (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ25641218
179/3/20แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลน่าน 2561 - 25653192
1818/11/19แผนการจัดซื้อ วัสดุทันตกรรม ปี 25631959
1918/11/19แผนการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ปี 25631176
2027/3/19กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1265