ITA

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
117/12/21แผนจัดซื้อสารเคมีประจำปี 2565 โรงพยาบาลน่าน363
217/12/21แผนจัดซื้อยาประจำปี 2565 โรงพยาบาลน่าน400
317/12/21นโยบายผู้บริหารโรงพยาบาลน่านปี พ.ศ.2565369
415/12/21แผนรายรับรายจ่าย (planfin) ประจำปีงบประมาณ 2565393
515/11/21ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 2565353
65/11/21ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ2565202
75/11/21ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในคลัง - นอกคลัง (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ2565224
85/11/21ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ และพยานปิด-ปลดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565206
92/12/20นโยบายผู้บริหารโรงพยาบาลน่านปี พ.ศ.25641115
101/12/20ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ และพยานปิด-ปลดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 25641055
111/12/20ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในคลัง - นอกคลังและวัสดุกระดูก (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ25641049
129/3/20แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลน่าน 2561 - 25652379
1318/11/19แผนการจัดซื้อ วัสดุทันตกรรม ปี 25631609
1418/11/19แผนการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ปี 25631015
1527/3/19กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1123
1629/1/19แผนการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ปี 25621182
1729/1/19แผนการจัดซื้อ วัสดุทันตกรรม ปี 25621251
1829/1/19แผนการจัดซื้อสารเคมี ปี 2562920
1929/1/19แผนการจัดซื้อยา ปี 2562837
2029/1/19แผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ทั่วไป 2562640