ITA

แสดง 1 ถึง 20 จาก 25 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
121/10/22แผนจัดซื้อสารเคมี 2566 เงินบำรุง153
221/10/22 แผนจัดซื้อยา 2566 เงินบำรุง128
321/10/22แผนจัดซื้อ Lab 2566 เงินบำรุง109
421/10/22แผนจัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 2566 เงินบำรุง110
521/10/22แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ในคลัง นอคลัง 2566 เงินบำรุง121
617/12/21แผนจัดซื้อสารเคมีประจำปี 2565 โรงพยาบาลน่าน729
717/12/21แผนจัดซื้อยาประจำปี 2565 โรงพยาบาลน่าน781
817/12/21นโยบายผู้บริหารโรงพยาบาลน่านปี พ.ศ.2565744
915/12/21แผนรายรับรายจ่าย (planfin) ประจำปีงบประมาณ 2565749
1015/11/21ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 2565613
115/11/21ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ2565291
125/11/21ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในคลัง - นอกคลัง (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ2565352
135/11/21ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ และพยานปิด-ปลดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565291
142/12/20นโยบายผู้บริหารโรงพยาบาลน่านปี พ.ศ.25641194
151/12/20ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ และพยานปิด-ปลดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 25641181
161/12/20ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในคลัง - นอกคลังและวัสดุกระดูก (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ25641135
179/3/20แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลน่าน 2561 - 25652785
1818/11/19แผนการจัดซื้อ วัสดุทันตกรรม ปี 25631849
1918/11/19แผนการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ปี 25631109
2027/3/19กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1200