กล่องรับบริจาค

กล่องรับบริจาค รพ.น่าน

ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไปทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ข่าวทรัพยากรบุคคลทั้งหมด

จริยธรรมงานวิจัย ทั้งหมด

ข้อมูลวิชาการและงานวิจัย ทั้งหมด

รายงานประจำปี ทั้งหมด

annualreport2020.pdf
รายงานประจำปี 2563
annualreport2019.pdf
รายงานประจำปี 2562 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2018 (2).pdf
รายงานประจำปี 2561 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2017.pdf
รายงานประจำปี 2560 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2016.pdf
รายงานประจำปี 2559 โรงพยาบาลน่าน

ระบบงานข้อมูล

คลินิกบริการวันนี้ ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์
เวลาชื่อคลินิกรายชื่อแพทย์
08.30 - 12.00อายุรกรรมนพ.กนก /พญ.กิตติยา /พญ.ณัฏฐรัตน์
08.30 - 12.00ศัลย์ทั่วไปเฉพาะผู้ป่วยนัดนพ.วิญญู
08.30 - 12.00คลินิกเท้าเบาหวาน(เวชกรรมฟื้นฟู)นพ.ธนากร
08.30 - 12.00โรคเลือดพญ.ณัฐภรณ์
08.30 - 12.00หู คอ จมูกพญ.สุภาวดี
08.30 - 12.00นรีเวชนพ.นิรัน
08.30 - 12.00ฝากครรภ์นพ.เกียรติศักดิ์
08.30 - 12.00คลินิก Day careพญ.อภิญญา
08.30 - 12.00คลินิก Orthoนพ.วรพงษ์/นพ.ณัฐพล/นพ.ไกวัล
08.30 - 12.00ผู้ป่วยจิตเวชนพ.สุทธิชัย/พญ.ศิริวิมล/พญ.พงษ์สุดา
08.30 - 12.00เด็กทั่วไปพญ.ครามิณี/พญ.เจนจิรา
08.30 - 16.00Eyeนพ.ชุติพงศ์
08.30 - 16.00ศัลย์ทั่วไปนพ.แสนพล
08.30 - 16.00ศัลย์ทั่วไปนพ.คุณันญา
08.30 - 16.00ทางเดินปัสสาวะนพ.ศราวุธ
16.30 - 20.00บำบัดสารเสพติดนพ.สุทธิชัย
13.00 - 15.30เด็กทั่วไปพญ.ครามิณี/พญ.เจนจิรา
13.30 - 16.00ศัลย์ทั่วไปพญ.จิรารักษ์

ตารางบริการคลินิก SMC

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน


แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน

วีดีโอเผยแพร่ความรู้

ดาวน์โหลด

youngmom_small.pdfHHc.pdf60pisanu.pdf60niwatchai.pdf60drkanit.pdf