ข่าวสารทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 260 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
115/3/23รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256620
213/1/23ประกาศโรงพยาบาลน่าน หลักเกณฑืการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาเวชระเบียน195
313/1/23ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่วนบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 108
413/1/23รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน ธันวาคม 2565123
521/12/22ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566229
621/12/22เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256694
716/12/22เผยแพร่แนวทางการรักษาความลับของผู้รับบริการ126
813/12/22รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565153
915/11/22รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน ตุลาคม 2565338
1011/11/22หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข178
1112/10/22รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน กันยายน 2565378
1212/9/22รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน สิงหาคม 2565374
1315/8/22รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน กรกฎาคม 2565420
1412/7/22รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน มิถุนายน 2565442
1521/6/22การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562484
1613/6/22รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน พฤษภาคม 2565517
1713/6/22รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน เมษายน 2565460
186/6/22ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียติ432
1925/5/22ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ241
2011/4/22รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน มีนาคม 2565379