ข่าวสารทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 270 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
114/9/23 รายงานงบ GF ประจำเดือน สิงหาคม 256658
211/8/23รายงานงบ GF ประจำเดือน กรกฎาคม 2566163
319/7/23ประกาศโรงพยาบาลน่าน เรื่อง นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลน่าน205
414/7/23 รายงานงบ GF ประจำเดือน มิถุนายน 2566186
512/7/23โรงพยาบาลน่าน ประกาศรับสมัครทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อขอรับต้นสังกันโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่านประจำปี 2567 สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก232
629/6/23 ภาพอนาคตระบบสาธารณสุขไทย253
715/6/23รายงานงบ GF ประจำเดือน พฤษภาคม 2566241
815/5/23รายงานงบ GF ประจำเดือน เมษายน 2566256
912/4/23รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน มีนาคม 2566346
1029/3/23ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงพยาบาลน่าน พ.ศ.2566469
1115/3/23รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566345
1213/1/23ประกาศโรงพยาบาลน่าน หลักเกณฑืการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาเวชระเบียน527
1313/1/23ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่วนบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 259
1413/1/23รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน ธันวาคม 2565392
1521/12/22ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566485
1621/12/22เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566309
1716/12/22เผยแพร่แนวทางการรักษาความลับของผู้รับบริการ229
1813/12/22รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565303
1915/11/22รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน ตุลาคม 2565451
2011/11/22หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข242