ทุกคนสบายใจได้ คนไข้โควิด-19 ที่ รักษาหาย ออกจากโรงพยาบาลแล้ว ไม่มีการแพร่เชื้อให้กับคนในชุมชน ใช้ชีวิตแบบ New Normal ได้ตามปกติ

เมื่อ วันอังคารที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 2021 อ่าน(1570) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)