ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(505) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)