ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (วัสดุกระดูก) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (วัสดุกระดูก) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(224) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)