รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 - 3

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 - 3 

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 2019 อ่าน(227) โดย นิติการ(วิภาพรรณ สัตตพิธรัตน์)