หน้าแรก จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รายงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่
 

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 69 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

อ่านต่อ ll 5 ส.ค. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 หนังสือ 80 ปี นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร "สอนให้จำ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น"

อ่านต่อ ll 3 พ.ค. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 หนังสือที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ผอ.พิษณุ ขันติพงษ์ "ผู้นำที่เราเชื่อมั่น"

อ่านต่อ ll 23 มิ.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 68 ประจำเดือน มิถุนายน 2557

อ่านต่อ ll 1 ก.ค. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

  อ่านต่อ l 2 ก.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ

  อ่านต่อ l 1 ก.ย. 57   พัสดุ

 คุณลักษณะเฉพาะเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สฯ

  อ่านต่อ l 1 ก.ย. 57   พัสดุ

 คุณลักษณะเฉพาะเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติฯ

  อ่านต่อ l 1 ก.ย. 57   พัสดุ

 คุณลักษณะเฉพาะโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ฯ

  อ่านต่อ l 1 ก.ย. 57   พัสดุ

 คุณลักษณะเฉพาะยูนิตทำฟัน

  อ่านต่อ l 1 ก.ย. 57   พัสดุ

 คุณลักษณะเฉพาะเครื่องให้ความอบอุ่นผู้ป่วย

  อ่านต่อ l 1 ก.ย. 57   พัสดุ

 คุณลักษณะเฉพาะส่วนใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐาน

  อ่านต่อ l 1 ก.ย. 57   พัสดุ

  หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6]  

 

ผ้าอุ่นไอรัก “kangaroo safety” - เพื่อส่งเสริมสายสัมพันธ์แม่ – ลูก หลังการคลอด ด้วยการโอบกอด..

การเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ - ผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ช่วยเหลือ..

การพัฒนาคุณภาพบริหารยา - ผู้ป่วยที่อยู่ในวัยสูงอายุที่มีโรคประจำตัว มักได้รับยากลับบ้าน...

กระบวนการสร้างเครือข่ายช่วยเลิก บุหรี่ จังหวัดน่าน - โรคที่เป็นปัญหาจากการสูบบุหรี่ และปัญหาพฤติกรรมการสูบ..

เตรียมรับมือโรคระบาดช่วงหน้าฝน

อ่านต่อ ll 10 มิ.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตาบอด เนื้อตาย ภัยร้ายจากฟิลเลอร์

อ่านต่อ ll 10 มิ.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

รณรงค์ร้านก๋วยเตี๋ยว ใช้วัตถุดิบปลอดภัย

อ่านต่อ ll 10 มิ.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

ร่วมสร้างสุขภาพดีให้เด็กไทย

อ่านต่อ ll 10 มิ.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

วิจัยพบสาเหตุเด็กออทิสติก เกิดตั้งแต่ในครรภ์

อ่านต่อ ll 21 เม.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

  วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 69 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

อ่านต่อ ll 5 ส.ค. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 68 ประจำเดือน มิถุนายน 2557

อ่านต่อ ll 1 ก.ค. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 67 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557

อ่านต่อ ll 23 มิ.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 66 ประจำเดือน เมษายน 2557

อ่านต่อ ll 3 พ.ค. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

 วารสารโรงพยาบาลน่าน ฉบับที่ 65 ประจำเดือน มีนาคม 2557

อ่านต่อ ll 2 เม.ย. 57   ศูนย์คอมพิวเตอร์

การให้บริการของห้องตรวจต่าง ๆ โรงพยาบาลน่าน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

นอกเวลา

เวลา

คลินิก

รายชื่อแพทย์

08.30 - 12.00

  ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  กุมารแพทย์เปลี่ยนตามตาราง

08.30 - 12.00

  ตรวจสุขภาพเด็กดี,ฉีดวัคซีนป้องกันโรค  กุมารแพทย์เปลี่ยนตามตาราง

08.30 - 12.00

  จิตเวช  นพ.สุทธิชัย

08.30 - 12.00

  อายุรกรรม  พญ.อภิญญา / นพ.กนก

08.30 - 12.00

  ศัลยกรรม  นพ.นิพนธ์ / นพ.อัศวิน / นพ.ศราวุธ

08.30 - 12.00

  ห้องตรวจทั่วไป (ครึ่งวันเช้า)  นพ.มนัส/พญ.วาสนา/พญ.วรางค์รัตน์/พญ.ฝนทิพย์/พญ.จริยา/พญ.รัชนี พชท.

08.30 - 16.00

  กระดูกและข้อ  นพ.ประพันธ์/นพ.ธนารุจน์

08.30-12.00

  วาฟาร์รีน  พญ.จริยา

13.00 - 16.30

  ห้องตรวจทั่วไป (ครึ่งวันบ่าย)  นพ.กนก / แพทย์ใช้ทุน

13.00-16.00

  ศัลยกรรม (ครึ่งวันบ่าย)  นพ.อัศวิน / นพ.อุกฤษฏ์

8.30-12.00

  ตา  พญ.ฝนทิพย์
 
     
     

วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

มุมคุณหมอ

ศูนย์การเรียนรู้

ห้องสมุดเด็ก

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ

รูปกิจกรรมต่าง ๆ โรงพยาบาลน่าน

เฟสบู๊คโรงพยาบาลน่าน

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี โดย นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
  หลักการบริหารงานของผู้บริหาร โดย นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
  ดาวน์โหลดคลิปโรคหลอดเลือดสมอง

 

นพ.บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ครูผู้นำแห่งแดนน่าน

 

ดาวน์โหลด [103 Kb.]
 

หมอดาวฤกษ์ หมอ 25 น.

 

ดาวน์โหลด [166 Kb.]
 

เยียวยาใจเขา เยียวยาใยเรา

 

ดาวน์โหลด [4.98 Mb.]
 

แผ่นพับเอดส์เรียนรู้...เข้าใจและ...ป้องกันได้

 

ดาวน์โหลด [384 Kb.]
 

แผ่นพับรักให้ถูกวิธี  รักนี้ปลอดภัย

 

ดาวน์โหลด [483 Kb.]
 

แผ่นพับการอบและการประคบสมุนไพร

 

ดาวน์โหลด [201 Kb.]
 

แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก

 

ดาวน์โหลด [474 Kb.]
 

แผ่นพับการบีบน้ำนมแม่ด้วยมือ

 

ดาวน์โหลด [461 Kb.]
 

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

 

ดาวน์โหลด [334 Kb.]
 

ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ Influenza

 

ดาวน์โหลด [575 Kb.]
 

คู่มือประชาชนเรื่องไข้หวัดใหญ่

 

ดาวน์โหลด [1.6 Mb.]
 

ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ

 

ดาวน์โหลด [482 Kb.]
 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 

ดาวน์โหลด [1,264 Kb.]
 

งานวิชาการส่งต่อ 54

 

ดาวน์โหลด [65.5 Mb.]
 

แผนยุทธศาสตร์ ร.พ.น่าน ปีงบประมาณ 55-56

 

ดาวน์โหลด [15.7 Mb.]
 

เอกสารเผยแพร่โรคฮีโมฟีเลีย

 

ดาวน์โหลด [116 Kb.]
 
 

 
     
 

 โรงพยาบาลน่าน

ออกแบบโดย : มารุต มหายศ และ วิเชษฐ์ ไชยช่อฟ้า

 เลขที่ 1 ถ. วรวิชัย   ต.ในเวียง  อ.เมือง  จ.น่าน  55000

อีเมล์ : Future_m@Hotmail.com,  Vichet_c@Hotmail.com

 โทรศัพท์. 054-710138-9, 054-771620-2 ต่อ 3200, 3277 งานติดต่อสอบถาม ตึกอำนวยการ

โทรศัพท์ : 054-710138-9 ต่อ 3257, 3190 ศูนย์คอมพิวเตอร์

 โทรสาร.054-710977 อีเมล์ : nanhospital@nanhospital.go.th

โรงพยาบาลน่าน บริการด้วยหัวใจ มีคุณภาพ ทันสมัย ที่ทุกคนไว้วาคม