.:New

ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไปทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ข่าวทรัพยากรบุคคลทั้งหมด

จริยธรรมงานวิจัย ทั้งหมด

ข้อมูลวิชาการและงานวิจัย ทั้งหมด

นกกระจิบกระจายข่าว ทั้งหมด

รายงานประจำปี ทั้งหมด

annualreport2017.pdf
รายงานประจำปี 2560 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2016.pdf
รายงานประจำปี 2559 โรงพยาบาลน่าน
annualreport2015.pdf
รายงานประจำปี 2558 โรงพยาบาลน่าน

ข้อมูลด้านยา กลุ่มงานเภสัชกรรม

ระบบงานข้อมูล

คลินิกบริการวันนี้ ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 33 ผลลัพธ์
เวลาชื่อคลินิกรายชื่อแพทย์
08.30 - 12.00หู คอ จมูกและภูมิแพ้พญ.วาสนา
08.30 - 12.00ห้องตรวจทั่วไปพญ.ครามิณี/นพ.วีรชัย/นพ.สุทธิชัย/นพ.ชนินทร์/นพ.ณัฐพล/แพทย์ใช้ทุน
08.30 - 12.00อายุรรรมนพ.มนัส / พญ.จริยา / พญ.ศรีสัตยา / แพทย์ใช้ทุน
08.30 - 12.00คลินิกรักษ์ปอดพญ.อภิญญา
08.30 - 12.00จิตเวชเด็กและวัยรุ่นพญ.พงษ์สุดา
08.30 - 12.00ตรวจและฝากครรภ์นพ.ปิยะพงษ์ / นพ.สุพจน์ / พญ.วรางค์รัตน์
08.30 - 12.00COPD คลินิกโรคปอดยืดนพ.กนก / แพทย์ใช้ทุน
08.30 - 12.00เด็กนพ.พรชัย/พญ.สิริพร
08.30 - 12.00อายุรกรรมมนัส/จริยา/ศรีสัตยา
08.30 - 12.00ปอดอุดกั้นเรื้อรังกนก
08.30 - 12.00เด็กทั่วไปครามิณี
08.30 - 12.00เด็ก (นัด)พรชัย/สิริพร
08.30 - 12.00นรีเวชวีรชัย
08.30 - 12.00ฝากครรภ์วรางรัตน์
08.30 - 12.00Eyeนพ.ชูพงศ์
08.30 - 12.00Orthoนพ.ณัฐธร
08.30 - 12.00หลอดเลือดสมองทยานันท์
08.30 - 12.00TBอภิญญา
08.30 - 12.00ทันตกรรมทั่วไป-
08.30 - 12.00ทันตกรรมนอกเวลา-

วีดีโอเผยแพร่ความรู้

ดาวน์โหลด

youngmom_small.pdfhumanized_Health_care.pdf60pisanu.pdf60niwatchai.pdf60drkanit.pdf