รายงานสถานะผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน 09 เม.ย 63

เป็นข้อมูลการรักษาผู้ปวยที่จำหน่ายจาก ห้องอุบัติเหตุ ภายใน 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
HN ชื่อ - สกุล อายุ(ปี) สถานะ
00157701 ยุทธxx กาวินxx
รอเรียกเข้าตรวจ
43 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00073399 เอกรxx นิลจันทxx
รอเรียกเข้าตรวจ
58 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00210049 เจรxx คำลี
รอเรียกเข้าตรวจ
65 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00092708 สมพร อินทร์เxx
รอเรียกเข้าตรวจ
53 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00510313 ยุทธชxx วิริยะกxx
รอเรียกเข้าตรวจ
20 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00528733 สุวxx สุภา
รอเรียกเข้าตรวจ
25 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00094041 วารุxx ทาสิงxx
รอเรียกเข้าตรวจ
48 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00328197 ประกxx อุ่นเรืxx
รอเรียกเข้าตรวจ
50 ผู้ป่วยเร่งด่วน