รายงานสถานะผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน 05 ก.ค. 63

เป็นข้อมูลการรักษาผู้ปวยที่จำหน่ายจาก ห้องอุบัติเหตุ ภายใน 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
HN ชื่อ - สกุล อายุ(ปี) สถานะ
00108529 นภัทรxx ถนอมพุทxx
รอเรียกเข้าตรวจ
33 ผู้ป่วยไม่เร่งด่วน
00343857 ปริพนxx ขอดแกxx
รอเรียกเข้าตรวจ
45 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00531029 ยุทธภูxx ขามช่xx
รอเรียกเข้าตรวจ
45 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00073109 เมฆินทxx คำบุญเรืxx
รอเรียกเข้าตรวจ
27 ผู้ป่วยไม่เร่งด่วน
00531030 ธีรวัฒxx อินหลxx
รอเรียกเข้าตรวจ
25 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00241746 อภิชxx ดู่มxx
รับยากลับบ้าน
31 ผู้ป่วยทั่วไป
00241746 อภิชxx ดู่มxx
รับยากลับบ้าน
31 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00241746 อภิชxx ดู่มxx
รับยากลับบ้าน
31 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00145399 เค้งจxx แซ่ฉัxx
Admit AN : 00758917 นันทรัตนาคาร พิเศษ 405
90 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00061134 สีผล แสงยงxx
รับยากลับบ้าน
67 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00026467 ประเสรxx นันทวxx
Admit AN : 00758913 อช. 4 เตียง 03
58 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00416602 สุพจxx วิเศษกันทราxx
รับยากลับบ้าน
7 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00164698 ขจร เงินนxx
รับยากลับบ้าน
69 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00164698 ขจร เงินนxx
รับยากลับบ้าน
69 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00219128 ฐิติรัตxx สนธิ
รอเรียกเข้าตรวจ
17 ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
00292372 บัวผxx ภาพเพีxx
รับยากลับบ้าน
57 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00395565 ชนนิกานxx ไชยพงxx
รับยากลับบ้าน
8 ผู้ป่วยทั่วไป
00395565 ชนนิกานxx ไชยพงxx
รับยากลับบ้าน
8 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00020930 ฟาม แซ่จ๋xx
Admit AN : 00758915 อย.2 Sub ICU เตียง 13
62 ผู้ป่วยทั่วไป
00020930 ฟาม แซ่จ๋xx
Admit AN : 00758915 อย.2 Sub ICU เตียง 13
62 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00020930 ฟาม แซ่จ๋xx
Admit AN : 00758915 อย.2 Sub ICU เตียง 13
62 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00020930 ฟาม แซ่จ๋xx
Admit AN : 00758915 อย.2 Sub ICU เตียง 13
62 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00488001 พริมประกxx นะรินทxx
รอเรียกเข้าตรวจ
25 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00055249 ประเสรxx เมืองแกxx
รับยากลับบ้าน
76 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00531035 สิทธิชxx อักขxx
รอเรียกเข้าตรวจ
29 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00232952 ซ้อน พรมรักxx
รอเรียกเข้าตรวจ
66 ผู้ป่วยทั่วไป
00178283 ปัญญาวัฒxx ปัญญาวงxx
รับยากลับบ้าน
19 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00399055 พิชxx พันxx
รอเรียกเข้าตรวจ
47 ผู้ป่วยไม่เร่งด่วน
00125888 ทยาxx พรมxx
รับยากลับบ้าน
26 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00241883 ณัฎธิxx ผัดxx
รับยากลับบ้าน
16 ผู้ป่วยไม่เร่งด่วน
00022442 อภิชxx ไชยนxx
รอผลการวินิจฉัย
32 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00375967 แอนxx แซ่เฮxx
Admit AN : 00758916 อญ. 3 เตียง 03
16 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00115081 นิล ปิงxx
รอเรียกเข้าตรวจ
68 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00373378 นิด ชมภู
Admit AN : 00758914 อช. 5 เตียง 02
49 ผู้ป่วยทั่วไป
00000077 สุมิxx รอดด้วยบxx
รอเรียกเข้าตรวจ
53 ผู้ป่วยทั่วไป
00055949 พิพัฒน์พงxx ค่ายลังxx
รอเรียกเข้าตรวจ
31 ผู้ป่วยทั่วไป
00529564 บุญแหxx มูลxx
รอเรียกเข้าตรวจ
54 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00261802 สฤษฏ์xx ปัทมสxx
รับยากลับบ้าน
16 ผู้ป่วยไม่เร่งด่วน
00098167 ธีระศักดxx จันทร์หxx
รอเรียกเข้าตรวจ
64 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00057869 ปภาxx มหาวงศนันxx
รอเรียกเข้าตรวจ
50 ผู้ป่วยไม่เร่งด่วน
00451273 ติณณภัทxx ภูมิฐานวรรัชxx
รอเรียกเข้าตรวจ
5 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00308537 ไพโรจxx สุริxx
รอเรียกเข้าตรวจ
58 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00355424 อรปรีxx หารกxx
รอเรียกเข้าตรวจ
18 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00005915 เลื่xx พันธวงxx
รอเรียกเข้าตรวจ
82 ผู้ป่วยฉุกเฉิน
00040432 ลดาวัลxx กันทรประเสรxx
รอเรียกเข้าตรวจ
69 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00484652 กันทราxx ภิญโญธนานนxx
รอเรียกเข้าตรวจ
3 ผู้ป่วยเร่งด่วน