รายงานสถานะผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน 26 ก.ย. 63

เป็นข้อมูลการรักษาผู้ปวยที่จำหน่ายจาก ห้องอุบัติเหตุ ภายใน 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
HN ชื่อ - สกุล อายุ(ปี) สถานะ
00139011 สุชาxx จันทxx
รอเรียกเข้าตรวจ
55 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00189813 ณรงศักดxx คำแควxx
รอเรียกเข้าตรวจ
49 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00519443 สุภารัตxx ศรีลาฉxx
รอเรียกเข้าตรวจ
22 ผู้ป่วยเร่งด่วน
00240589 จันxx คำแฮ
รอเรียกเข้าตรวจ
82 ผู้ป่วยฉุกเฉิน