รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 - มิถุนายน พ.ศ. 2562 (แบบ สขร.1)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 - มิถุนายน พ.ศ. 2562 (แบบ สขร.1)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 2019 อ่าน(211) โดย นิติการ(วิภาพรรณ สัตตพิธรัตน์)