เผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและใช้สิ้นเปลือง

เผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและใช้สิ้นเปลือง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 2021 อ่าน(42) โดย นิติการ(วิภาพรรณ สัตตพิธรัตน์)