จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 597 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
130/11/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องเช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล จำนวน 1 เงิน9
226/11/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อย้อมสไลด์อัตโนมัติ17
325/11/20ประกาศจัวหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เครื่องย้อมสไลด์)31
418/11/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เครื่อตรวจวิเคราะห์แยกชั่นส่วนหลังของดวงตา ชนิดความละเอียดสูง)27
518/11/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เครื่อรักษาโดยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบติดตาม)20
618/11/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เครื่อตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า (EMG)31
716/11/20ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดทดสอบความไวของสารต้านจุลชีพ Antimicrobial Susceptibility Test และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ49
816/11/20ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิดแพลตทินั่มโคบอลโครเมียม (Platinum Cobalt Chromium)41
916/11/20ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ33
1013/11/20ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดโคบอลโครเมียม (Cobalt Chromium) จำนวน 60 ชิ้น 34
1112/11/20ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาVitex ๒ Gram Negative Identification และVitex ๒ Gram Positive Identification พร้อมะประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ42
1210/11/20ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาCD4 และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ45
136/11/20ประกาศแผนการจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดโคบอลโครเมียม (Cobalt Chromium) จำนวน 60 ชิ้น 45
1430/10/20ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ผ่าตัดข้อเข่าผ่านกล้องส่องตรวจ (ArthoscopeKnee) จำนวน 9 รายการ46
1527/10/20ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV/HCV/HBV จำนวน 15,000 Donor และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ44
1621/10/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักทำความสะอาดผ้าตึกผ่าตัด และศูนย์จ่ายกลางโรงพยาบาลน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)67
1716/10/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควลคุมด้วยประมาตรฯ70
1816/10/20ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก จำนวน 3 รายการ73
1915/10/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบฯ72
2015/10/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มฯ66