จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 381 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
19/10/19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (วัสดุกระดูก) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256318
29/10/19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (วัสดุกระดูก) จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256310
39/10/19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แบบ CR (ไม่ตัด PCL) จำนวน 110 ชุด11
49/10/19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 110 ชุด14
59/10/19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอชนิดเพดดิคูล่าสกรู และชุดยึดกะโหลกศีรษะส่วนท้ายทอย จำนวน 8 รายการ 277
630/9/19ประกาศผู้ชนะเสนอราคาผ้าผู้ป่วย 8 รายการ53
716/9/19ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอวชนิดเพดิคูล่าสกรู43
816/9/19ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอวชนิดเพดิคูล่าสกรู 35
912/9/19ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง48
1030/8/19ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างบริการสลายนิ่วในระบบปัสสาวะของผู้ป่วยโรงพยาบาลน่าน จำนวนประมาณ 1300 ราย 71
1130/8/19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 62 รายการ80
1228/8/19ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคาจัดซื้อแผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Strip) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 95
1327/8/19ราคากลางวัสดุสำหรับใช้ในการผ่าตัดผ่านกล้องส่องตรวจ (Arthoscope Shoulder) จำนวน ๗ รายการ73
1427/8/19ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการผ่าตัดผ่านกล้องส่องตรวจ (Arthoscope Shoulder) จำนวน ๗ รายการ71
1523/8/19ประกาศประกวดราคาซื้อระบบน้ำบริสุทธิ์ สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ ชุด75
1616/8/19ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 62 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)71
1721/8/19ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256283
1820/8/19ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซืื้อเครื่องดักฝุ่นขนาดไม่น้อกว่า 800 ปอนด์64
1916/8/19ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓๐ เครื่อง89
2014/8/19ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี จำนวน 1 คัน36