จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 508 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
16/3/20ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างบรการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 ระบบ40
26/3/20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไม่เกิน 5000 บาท จำนวน 8 รายการ56
35/3/20ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบการจัเก็บภาพทางการแพทย์แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 ระบบ36
44/3/20จัดซื้อน้ำเกลือจำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี ebidding76
54/3/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกฯ42
627/2/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ฯ51
727/2/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ47
827/2/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายฯ41
924/2/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดฯ66
1021/2/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เตียงผ่าตัดทั่วไปฯ73
1119/2/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ52
1212/2/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ33
1312/2/20ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง48
1412/2/20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256375
1512/2/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซืื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอร์รี่ฯ79
1612/2/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย Hypo - Hyperthermia45
1712/2/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง40
1812/2/20ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ธัยรอยด์ฮอร์โมน (Thyroid Function Test kit) และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ41
1912/2/20ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารอิเลคโตรไลท์ และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ23
2012/2/20ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด จำนวน ๒ รายการและประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ29