จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 690 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
17/4/21ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซื้อคลิปหนีบ เส้นเลือดและท่อ ขนาด ๕ มิลลิเมตร (Endo clip ๕ mm. applier) 36
27/4/21ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซื้อคลิปหนีบ เส้นเลือดและท่อ ขนาด ๕ มิลลิเมตร (Endo clip ๕ mm. applier) 23
35/4/21ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วย SICU ณ ตึกผ่าตัดชั้น 4 โรงพยาบาลน่าน23
431/3/21ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.ภายในโรงพยาบาลน่าน (ดาวน์โหลดเอกสารและแบบรูปทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th.)50
530/3/21ประกาศเผยแพร่ราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง32
630/3/21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อผักสด เนื้อสัตว์(สุกร)34
730/3/21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ก่อสร้าง) 54
829/3/21ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า (EMG)47
929/3/21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผักสด ผลไม้สด และเนื้อไก่44
1023/3/21ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วย SICU ณ ตึกผ่าตัดชั้น 4 โรงพยาบาลน่าน (โดยให้ดาวน์โหลดเอกสารและแบบรูปทั้งหมดได้ที่ www.gprocurement.go.th.)72
1125/3/21ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาจ้างบริการตรวจโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน ๑๐๓ รายการ 48
1224/3/21ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mAฯ46
1322/3/21ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาตึกผ่าตัดโรงพยาบาลน่าน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง53
1418/3/21ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และระบบท่อ (ดาวน์โหลดเอกสารและแบบรูปทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th.)95
1518/3/21ประกาศเผยแพร่ราคากลางและวิะีคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วย SICU ณ ตึกผ่าตัดชั้น 4 โรงพยาบาลน่าน)52
1618/3/21ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุงหอผู้ป่วย SICU ณ ตึกผ่าตัดชั้น 4 โรงพยาบาลน่าน) 58
1711/3/21ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (สามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบรูปทั้งหมดได้ที่ www.gprocurement.go.th.)68
1811/3/21ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาจะจ้างบริการ บำรุงรักษาระบบการจัดเก็บภาพทางการแพทย์แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 ระบบ 64
1911/3/21ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาจะจ้างบริการ บำรุงรักษาระบบการจัดเก็บภาพทางการแพทย์แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 ระบบ 30
2010/3/21ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงหลังคาตึกผ่าตัด โรงพยาบาลน่าน จำนวน 1 งาน34