จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 499 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
121/2/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เตียงผ่าตัดทั่วไปฯ5
219/2/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ13
312/2/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ11
412/2/20ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง23
512/2/20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256330
612/2/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซืื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอร์รี่ฯ24
712/2/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย Hypo - Hyperthermia25
812/2/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง19
912/2/20ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ธัยรอยด์ฮอร์โมน (Thyroid Function Test kit) และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ24
1012/2/20ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารอิเลคโตรไลท์ และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ14
1112/2/20ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด จำนวน ๒ รายการและประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ15
1212/2/20ประกาศประกวดราคาจัดซื้อขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือดโดยใช้กับเครื่องอัตโนมัติ และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ10
1312/2/20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซิฟิลิส15
1412/2/20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดทดสอบความไวของสารต้านจุลชีพ Antimicrobial Susceptibility Test4
153/2/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ฯ17
163/2/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทลฯ13
173/2/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ13
183/2/20ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด 2 รายการ20
193/2/20ประกาศแผนการจัดซื้อขวดน้ำยาสำหรับเพาะเชื้อจากเลือดที่ใช้กับเครื่องอัตโนมัต12
203/2/20ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อแผ่นทดสอบ DG Gel Card15