จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 439 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
111/12/19ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทลฯ4
26/12/19ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์HIV/HCV/HBV โดยวิธีNAT และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ13
34/12/19ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 370,000 ลูกบาศ์กเมตร17
43/12/19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256338
53/12/19ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ฯ21
628/11/19ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท จำนวน 8 รายการ41
727/11/19ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิดแพลตทินั่มโคบอลโครเมียม 23
827/11/19ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ผ่าตัดผ่านกล้องส่องตรวจ (Arthoscope Knee) จำนวน 6 รายการ29
922/11/19ราคากลางวัสดุสำหรับใช้ผ่าตัดผ่านกล้องส่องตรวจ (Arthoscope Knee) จำนวน 6 รายการ36
1022/11/19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อCreatinine Urea Uric Glucse29
1122/11/19ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรีย 28
1220/11/19ประกาศแผนการจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิดแพลตทินั่มโคบอลโครเมียม (Platinum Cobalt Chromium) จำนวน 60 25
1320/11/19ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดโคบอลโครเมียม (Cobalt Chromium) 29
1418/11/19เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ก่อสร้าง) 54
1518/11/19ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาจำนวนเม็ดเลือดขาว ชนิดCD4 และฮีโมโกลบินเอวันซี และประกาศราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ34
1618/11/19ประกาศแผนจัดซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาจำนวนเม็ดเลือดขาว ชนิดCD4 และฮีโมโกลบินเอวันซี42
1718/11/19ประกาศราคากลางการจัดซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดโคบอลโครเมียม (Cobalt Chromium) จำนวน 90 ชิ้น 25
1818/11/19ประกาศแผนสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดโคบอลโครเมียม (Cpbalt Chromium)24
1918/11/19ประกาศแผนชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกฯ28
2018/11/19ประกาศแผนเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายฯ23