จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

22/1/19). ประกาศขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256221 18/1/19). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กฯ25 17/1/19). ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาแฟลตพยาบาล325 16/1/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพยาบาล2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 15/1/19). ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย36 15/1/19). ประกาศประกวดราคาแผ่นทดสอบความเข้ากันของเลือดGel card พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ28 10/1/19). ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยฯ (โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th)30 8/1/19). ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ106 4/1/19). ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างบริการตรวจวินิจโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI44 4/1/19). ประกาศประกวดราคาถุงบรรจุเลือด ชนิด 4 ถุง ขนาด 450 ml. ที่มีชุดถุงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือด พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ37 4/12/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถุงบรรจุเลือด38 4/1/19). ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพักพยาบาล5 (โดยดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th)32 3/1/19). ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพักพยาบาล3(โดยดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ www.gprocurement.go.th)34 2/1/19). ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้อวน้ำผู้ป่วยสามัญ4ชั้น อาคารประชารักษ์24 28/12/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256262 27/12/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพักแพทย์ 1-2 โรงพยาบาลน่าน 33 27/12/18). ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพักพยาบาล 2 (ดาวน์โหลดเอกสารและแบบรูปทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th.)37 20/12/18). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์น้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV/HCV/HBV โดยวิธี NAT จำนวน ๑๕,๐๐๐ Donor ราคากลางและคุณลักษณะ55 19/12/18). ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุแต่งกาย (ผ้าผู้ป่วย) จำนวน ๓๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)44 19/12/18). ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุแต่งกาย (ผ้าผู้ป่วย) จำนวน 32 รายการ47 14/11/18). ประกาศสัญญาซื้อขายเครื่องดมยาสลบฯ29 14/11/18). ประกาศสัญญาซื้อขายโคมไฟผ่าตัดฯ46 14/12/18). ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง71 14/12/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256283 13/12/18). ประกาศราคากลางก่อสร้าง47 13/12/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256274 13/12/18). ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง51 13/12/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256251 11/12/18). ราคากลางแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว จำนวน 5 รายการ 64 11/12/18). ประกาศประกวดราคาซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว จำนวน 5 รายการ 66 11/12/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แบบ CR ( ไม่ตัด PCL) จำนวน 90 ชุด67 11/12/18). ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แบบ CR ( ไม่ตัด PCL) จำนวน 90 ชุด58 30/11/18). ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาแฟลตแพทย์ฯ(โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th)59 29/11/18). ราคากลางข้อสะโพกเทียม ชนิด Bipolar จำนวน 50 ชุด47 29/11/18). ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียม ชนิด Bipolar จำนวน 50 ชุด40 29/11/18). ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพักแพทย์ 1-2 55 29/11/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256278 27/11/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกเรเดียสส่วนปลายชนิดหัวสกรูล็อค (Volar locking plate) 79 27/11/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกเรเดียสส่วนปลายชนิดหัวสกรูล็อค (Volar locking plate) 79 27/11/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 110 ชุด75 27/11/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก 110 ชุด74 26/11/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกหน้าแข้งและต้นแขนส่วนบน ชนิดรูมีเกลียว จำนวน 7 รายการ70 26/11/18). ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกหน้าแข้งและต้นแขนส่วนบน ชนิดรูมีเกลียว จำนวน 7 รายการ78 23/11/18). ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้า จำนวน ๕ รายการ65 23/11/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้า จำนวน ๕ รายการ70 20/11/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 100 ชุด61 20/11/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 100 ชุด75 19/11/18). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ไวรัสตับซี ราคากลางและคุณลักษณะ78 19/11/18). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ราคากลางและคุณลักษณะ79 15/11/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำรับใช้ในการผ่าตัดผ่านกล้องส่องตรวจ (Arthoscpoe)75 14/11/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 110 ชุด63 14/11/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโลหะดามกระดูกหน้าแข้งและต้นแขนส่วนบน ชนิดรูมีเกลียว จำนวน 7 รายการ62 14/11/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว 59 14/11/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดสมอยึดกระดูกเข้ากับเนื้อเยื่อ (แบบมีเกลียวพร้อมวัสดุยึดเอ็นแบบไม่ละลาย) จำนวน ๓๐๐ ชุด 64 14/11/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนัก ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แบบ CR (ไม่ตัด PCL) จำนวน 90 ชุด 55 1/11/18). ประกาศประราคาขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือดโดยใช้กับเครื่องอัตโนมัติ88 1/11/18). ประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาจำนวนเม็ดเลือดขาว ชนิด CD491 30/10/18). ราคากลางข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก105 30/10/18). ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก86 24/10/18). เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้าง116 24/10/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 86 ชุด74 24/10/18). ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 86 ชุด102 24/10/18). เผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยา Nat82 19/10/18). ประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 500,000 ลูกบาศก์เมตร89 24/10/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ ชนิด Unicompartmental Knee จำนวน 30 ชุด80 18/10/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วพร้อมกำแพงกันดินและป้อมยาม รพ.น่าน ต.ฝายแก้ว94 17/10/18). ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดรกระดูก66 16/10/18). ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องก๊าชออกซิเจนเหลว จำนวน 500,000 ลูกบาศก์เมตร 68 9/10/18). ประกาศแผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ ชนิด Unicompartmental Knee จำนวน 30 ชุด72 11/10/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น (PFNA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 88 4/10/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.น่าน99 26/9/18). ประกาศโรงพยาบาลน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์106 26/9/18). ประกาศประกวดราคาก่อสร้างรั้วพร้อมกำแพงกันดินและป้อมยาม(โดยดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th)94 26/9/18). ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วพร้อมกำแพงกันดินและป้อมยาม รพ.น่าน94 20/9/18). ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรอมเหล็ก(ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ www.gprocurement.go.th)98 19/9/18). ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.น่าน ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง99 19/9/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561125 18/9/18). ประกาศโรงพยาบาลน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด92 18/9/18). ประกาศโรงพยาบาลน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ94 18/9/18). ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด IP แฟลตแพทย์, แฟลตพยาบาล และอาคารหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลน่าน (ฝั่งภูเพียง) ๔๒ จุด จำนวน ๑ ระบ138 5/9/18). ประกาศประกวดราคาซื้อ ถุงมือผ่าตัด ปลอดเชื้อชนิดมีแป้ง จำนวน 113,000 คู่ 118 3/9/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า119 3/9/18). ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ118 3/9/18). ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ102 3/9/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ103 31/8/18). เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 141 27/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด140 27/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยา97 20/8/18). ประกาศราคากลาง ถุงมือผ่าตัด ปลอดเชื้อชนิดมีแป้ง จำนวน 113,000 คู่131 20/8/18). เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สัญญาจ้างก่อสร้างโรงช่างคสล.2ชั้นจพนวน 1 หลัง)122 16/8/18). ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดระบบอากาศปลอดเชื้อและระบบแก๊สทางการแพทย์ รพ.น่านฯ148 16/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กฯ87 16/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว93 16/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีฯ87 16/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องส่องตรวจกระเพราะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นฯ106 16/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารฯ99 16/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าฯ102 16/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องจี้ห้างเลือด เลาะเนื้อเยื่อฯ85 6/8/18). ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซฯ99 6/8/18). ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ฯ112 6/8/18). ประกาศตารางราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ127 3/8/18). เผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงห้องผ่าตัดระบบอากาศปลอดเชื้อฯ รพ.น่าน108 2/8/18). ประกาศราคากลาง เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซฯ90 2/8/18). ประกาศราคากลาง โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ฯ75 24/7/18). ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบ Visualization และศูนย์สำรองข้อมูลระยะไกล จำนวน ๑ ระบบ160 20/7/18). ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ139 16/7/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงช่าง คสล.2ชั้นโรงพยาบาลน่านจำนวน ๑ หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)109 16/7/18). ประกาศผู้ชนะงานจ้างกั้นห้องกระจกหน่วยงานพยาบาล 8 หน่วยงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง121 12/7/18). ประกาศราคากลางจ้างซ่อมตู้คอนโทรล Main Distribution Board Cubicle (MDB) พร้อมติดตั้ง Air Circuit Breaker จำนวน 1 งาน119 10/7/18). เผยแพร่สัญญาจ้างปรับปรุงแฟลตพยาบาล 2104 10/7/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องดมยาสลบฯ96 10/7/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ฯ106 6/7/18). ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ126 26/6/18). ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบ Visualization และศูนย์สำรองข้อมูลระยะไกล จำนวน ๑ ระบบ170 19/6/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วในระบบปัสสาวะของผู้ป่วยโรงพยาบาลน่าน190 13/6/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลน่าน ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง218 13/6/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแฟลตพยาบาล 2 โรงพยาบาลน่าน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)237 13/6/18). ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง228 11/6/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mAฯ173 1/6/18). ประกาศประราคาน้ำยาตรวจหาปริมาณ HIV-1 RNA (CAP/CTM HIV-1 VERSION 2.0 KIT) จำนวน 2,000 เทสต์ พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ189 1/6/18). ประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ไวรัสเอดส์ HIV-AgAb combo.(Meia) จำนวน 28,000 เทสต์ พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ212 30/5/18). ประกาศประกวดราคาซื้อ ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (Disposable) จำนวน ๒๔,๐๐๐ กล่อง 193 30/5/18). ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโรงช่าง คสล. 2 ชั้น โรงพยาบาลน่าน 1 หลัง 143 30/5/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ฯ119 30/5/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ120 23/5/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว สำหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อม จำนวน 4 รายการ110 23/5/18). ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว สำหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อม จำนวน 4 รายการ132 23/5/18). ประกาศราคากลาง ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (Disposable) จำนวน 24,000 กล่อง132 22/5/18). ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงแฟลตพยาบาล 2 โรงพยาบาลน่าน123 22/5/18). ราคากลางข้อสะโพกเทียมชนิด Bipolar เคลือบด้วย Hydroxyapatite จำนวน ๒๘ ชุด133 22/5/18). ประกาศประกวดจัดซื้อข้อสะโพกเทียมชนิด Bipolar เคลือบด้วย Hydroxypatite จำนวน ๒๘ ชุด115 17/5/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV/HCV/HBV โดยวิธี NAT จำนวน 16,000 เทสต์109 15/5/18). ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาสลายนิ่วในระบบปัสสาวะของผู้ป่วยในโรงพยาบาลน่าน116 15/5/18). เผยแพร่ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโรงช่าง คสล.2ชั้น รพ.น่าน จ.น่าน147 11/5/18). ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและอุปกรณ์ร่วม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด135 10/5/18). ประกาศราคากลางจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจผ่าตัดหมอนรองกระดูก137 9/5/18). ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทตลับผงหมึกพิมพื จำนวน 6 รายการ123 7/5/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ธัยรอยด์ฮอร์โมน จำนวน 3 รายการ129 7/5/18). เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงแฟลตพยาบาล 2 รพ.น่าน จ.น่าน140 4/5/18). ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการสลายนิ่วในระบบปัสสาวะของผู้ป่วยโรงพยาบาลน่าน135 1/5/18). เผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงแฟลตพยาบาล รพ. น่าน124 27/4/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในดรงพยาบาลน่าน138 27/4/18). ประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลน่าน ต.ฝายแก้ว148 30/4/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน136 30/4/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ระบบอุลต้าโซนิค149 27/4/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA152 26/4/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจวัดปริมาณสารฮีโมโกลบิลเอวันซี 117 26/4/18). ประกาศราคากลาง เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ระบบอุลตร้าโซนิค125 26/4/18). ประกาศราคากลาง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน108 24/4/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติฯ 157 25/4/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อผ้าห่มปรับอุณหภูมิของร่างกาย135 24/4/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องให้สารละลายฯ131 23/4/18). ร่างประกาศจังหวัดน่น เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่งเอกซเรย์ทั่วไปฯ124 19/4/18). ประกาศจังหวัดน่าน ประกวดราคาซื้อสายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction) จำนวน 1,500 ชุด147 17/4/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบ CR (ไม่ตัด PCL) จำนวน 68 ชุด128 17/4/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบ CR (ไม่ตัด PCL) จำนวน 68 ชุด142 17/4/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น (PFNA) จำนวน 41 ชุด146 17/4/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น (PFNA) จำนวน 41 ชุด132 11/4/18). ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ141 11/4/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารอิเลคโตรไลฟ์ในเลือดและปัสสาวะ162 11/4/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ จำนวน 2 รายการ114 10/4/18). ประกาศราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump)147 10/4/18). ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ชนิด 4 กระบอกตา119 9/4/18). ประกาศราคากลาง สายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction) จำนวน 1,500 ชุด154 4/4/18). ประกาศราคากลางโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูกหัก ชนิดแกนสั้น (PFNA) จำนวน 41 ชุด124 4/4/18). ประกาศราคากลางข้อเข่าเทียมชนิดส่วนร้บน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบ CR (ไม่ตัด PCL) จำนวน 68 ชุด112 4/4/18). ประกาศประกวดราคาซื้อ แผ่นอิเลคโทรด จำนวน 65,000 ชิ้น 133 4/4/18). ประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ธัยรอยด์ฮอร์โมน (Thyroid Function Test kit) 3 รายการ พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ150 3/4/18). ประกาศราคากลางเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA151 29/3/18). ประกาศราคากลางจัดซื้อ แผ่นอิเลคโทรด จำนวน 65,000 ชิ้น133 30/3/18). โรงพยาบาลน่านจะสืบราคายา จำนวน 119 รายการ แบบเสนอส่วนที่1-3300 30/3/18). โรงพยาบาลน่านจะสืบราคายา จำนวน 119 รายการ284 28/3/18). ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าห่มปรับอุณหภูมิของร่างกาย141 26/3/18). ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Ophthalmic Viscosurgical Device (OVD) 149 26/3/18). ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว173 26/3/18). ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิตำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์176 26/3/18). ประกาศราคากลางผ้าห่มปรับอุณหภูมิของร่างกาย152 26/3/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอวชนิดเพดิคูล่าสกรู จำนวน 7 รายการ132 26/3/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 10 ชุด142 23/3/18). ประกวดราคาซื้อวัสดุแต่งกาย (ผ้าผู้ป่วย) จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)132 23/3/18). ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุแต่งกาย (ผ้าผู้ป่วย) จำนวน 26 รายการ160 22/3/18). ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องให้สารละลาย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)117 21/3/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแฟลตแพทย์ 1 2 3 โรงพยาบาลน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)172 21/3/18). ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ด้วยวิธีประกวดราคา (E-bidding)141 20/3/18). น้ำยาตรวจวัดปริมาณสารฮีโมโกลบิน เอวัน ซี(HbA1c) จำนวน16,000 เทสต์ พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ155 19/3/18). ประกาศราคากลางระบบบันทึกจัดเก้บและส่งต่อข้อมูลภาพด้วยระบบดิจิตอล (PACS)155 15/3/18). ราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ154 15/3/18). ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหน่วยความจำสำรอง (RAM) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 ตัว150 14/3/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 10 ชุด155 14/3/18). ประกาศราคากลาง กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 5 รายการ152 9/3/18). ประกาศราคากลาง Ophthalmic Viscosurgical Device (OVD) จำนวน 1,080 หลอด147 12/3/18). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV/HCV/HBV โดยวิธีNAT พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ178 12/3/18). ประกาศประกวดราคาแผ่นทดสอบการเข้ากันของเลือด Gel card พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ200 12/3/18). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ จำนวน 2 รายการ พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ141 9/3/18). ประกวดราคาซื้อน้ำยา Urea test kit และ Creatinine test kit170 9/3/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกบริเวณหัวเข่า จำนวน ๑๕ ชุด 175 9/3/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 13 ชุด161 9/3/18). ราคากลางข้อสะโพกเทียมชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล จำนวน 6 รายการ178 8/3/18). ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุเลือด จำนวน 2 รายการ217 8/3/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลัง 4 รายการ165 8/3/18). ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทหลอดเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสี จำนวน 1 รายการ185 7/3/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอวชนิดเพดิคูล่าสกรู จำนวน 6 รายการ179 6/3/18). แบบ ปร.4 ,ปร.5 (งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแฟลตแพทย์ 1 2 3 โรงพยาบาลน่าน)166 6/3/18). เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแพลตแพทย์ 1 2 3 รพ.น่าน189 5/3/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด156 5/3/18). ร่างประกาศประราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์HIV HBV HCV โดยวิธี NAT พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ154 5/3/18). ราคากลางจัดวัสดุการแพทย์ ประเภทหลอดเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสี จำนวน 1 รายการ173 5/3/18). จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ในอาคารสนับสนุนบริการของโรงพยาบาลน่าน จำนวน 30 คน ระยะเวลา 1 เดือน167 28/2/18). ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เลนส์แก้วตาเทียมชนิดเลนส์นิ่มพับได้ จำนวน 560 ชิ้น182 2/3/18). ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ในอาคารหน่วยบริการของโรงพยาบาลน่าน จำนวน 32 คน ระยะเวลา 1 เดือน154 28/2/18). ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงแฟลตแพทย์ 1, 2, 3 โรงพยาบาลน่าน183 27/2/18). ประกาศราคากลางจ้างบริการตรวจชิ้นเนื้อ163 23/2/18). ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพื จำนวน ๕ รายการ162 21/2/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมกรณีผ่าตัดซ้ำ จำนวน ๑ ชุด193 20/2/18). ประกาศราคากลาง ถุงมือผ่าตัด ปลอดเชื้อชนิดมีแป้ง จำนวน 760 กล่อง180 22/2/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561188 20/2/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล จำนวน 6 รายการ162 19/2/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 10 ชุด191 19/2/18). ประกาศราคากลาง เลนส์แก้วตาเทียมชนิดเลนส์นิ่มพับได้ จำนวน 560 ชิ้น195 19/2/18). ราคากลางโลหะดามโพรงกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 20 ชุด157 15/2/18). ราคากลางแผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งและต้นแขนส่วนบน ชนิดรูมีเกลียว จำนวน ๓ รายการ205 15/2/18). ประกวราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน1ระบบ พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ181 15/2/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว สำหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อม 187 15/2/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว สำหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อม211 13/2/18). สกรูยึดเอ็นในข้อ ชนิดละลายได้ใน 2 ปี จำนวน 40 ชุด163 13/2/18). ราคากลางแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูและสกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูกหัวสกรูมีเกลียว จำนวน ๖ รายการ215 12/2/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกบริเวณหัวเข่า จำนวน ๑๕ ชุด 168 12/2/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกเดียสส่วนปลาย ชนิดหัวสกรูล็อค จำนวน 5 รายการ184 12/2/18). ราคากลางแผ่นโลหะดามกระดูกเรเดียสส่วนปลาย ชนิดหัวสกรูล็อค จำนวน 5 รายการ 181 8/2/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลัง 4 รายการ182 8/2/18). จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ในอาคารสนับสนุนบริการของโรงพยาบาลน่าน จำนวน 30 คน ระยะเวลา 1 เดือน156 8/2/18). ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ในอาคารหน่วยบริการของโรงพยาบาลน่าน จำนวน 32 คน ระยะเวลา 1 เดือน155 7/2/18). ราคากลางจัดซื้ออะไหล่ลิฟต์ส่งของ (ตึกประชารักษ์) จำนวน 1 งาน152 7/2/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 10 ชุด145 7/2/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับผิวถนนดินลูกรังพร้อมถมหินคลุก โรงพยาบาลน่าน ต.ฝาายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน176 7/2/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารภายในโรงพยาบาลน่าน 1 งาน153 6/2/18). ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ฯรพ.น่าน จำนวน 66 คน182 6/2/18). ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ฯรพ.น่าน จำนวน 66 คน142 5/2/18). ประกาศประกวดราคาเช่าระบบบันทึก จัดเก็บ และส่งต่อข้อมูลภาพ (PACS)161 5/2/18). ประกาศราคากลางเช่าระบบันทึก จัดเก็ย และส่งต่อข้อมูลภาพ (PACS)165 5/2/18). ราคากลางข้อสะโพกเทียมชนิด Austin Moore จำนวน 25 ชิ้น174 5/2/18). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ราคากลางและคุณลักษณะ164 2/2/18). ประกาศราคากลางเช่าเครื่องเอกซเรย์ (CT)179 2/2/18). ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์ (CT)205