จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 533 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
13/7/20ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) 17
230/6/20จัดซื้อยา recombinant VIII 500 IU จำนวน 1 รายการ 35
322/6/20ประกาศขายทอดตลาดฟิล์มเอ็กซเรย์เก่าพร้อมซอง86
48/6/20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 5000 บาท ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2563)74
525/5/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีฯ 87
620/5/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ96
717/3/20จัดซื้อสารน้ำทางหลอดเลือดจำนวน 2 รายการ94
820/5/20จัดซื้อยาในโรคฮีโมฟีเลีย จำนวน 1 รายการ 93
919/5/20ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ พร้อมคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง88
1018/5/20ประกวดราคาซื้อวัสดุแต่งกาย (ผ้าผู้ป่วย) จำนวน ๒๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)111
1113/5/20เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓104
1215/5/20ประกาศจังหวัดน่าน เผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน 1 เครื่อง75
1315/5/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 103
1413/5/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อฯ77
1530/4/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครือข่ายกระจายสัญญาณฯ69
1628/4/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่้องประกวดราคาซื้อชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก94
1728/4/20ประกาศจังหว้ดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจฯ100
1827/4/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องฯ99
1920/4/20ประกาศโรงพยาบาลน่าน เรื่อง การคืนหลัประกันสัญญา83
2016/4/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ102