วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ยังฉีดอยู่ทุกวันศุกร์ ตามปกตินะครับ ที่ รพ.น่าน 2 โทรศัพท์ ติดต่อสอบถามได้นะครับ

เมื่อ วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023 อ่าน(232) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)