ประกาศ !! วันหยุดราชการ ศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เปิดให้บริการตามคำเรียกร้อง เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ (ราคา 326 บาท)

เมื่อ วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 2023 อ่าน(229) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)