ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้ และรายละเอียดอื่นๆ ที่ต้องรู้ในช่วงนี้ เพื่อป้องกันและดูแลตัวเอง คนในครอบครัว คนใกล้ชิด อย่างผู้รู้จริง และเข้าใจ

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 2023 อ่าน(122) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)