รพ.น่าน เตือนภัย "เห็ดพิษ" เดือนพฤษภาคม 2566 นี้ พบผู้ป่วยแล้ว 2 ราย (!) เตือนพี่น้องชาวน่าน เห็ดพิษอันตรายถึงชีวิต *ไม่รู้จัก *ไม่แน่ใจ **ไม่รู้

เมื่อ วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 อ่าน(62) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)