พ.ค. 66 ทุกวันศุกร์ รพ.น่าน บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 กระตุ้นปีละ 1 ครั้ง สามารถรับบริการได้ ณ รพ.น่าน 2 ฝั่ง อ.ภูเพียงนะครับ เวลา 9.00-15.00 น. ครับ

เมื่อ วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 อ่าน(43) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)