รพ.น่าน ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับ นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ในโอกาส ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "นิสิตเก่าแพทย์จะฬาฯ ดีเด่น"

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2023 อ่าน(17) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)