รพ.น่าน เตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เล่นน้ำตามลำพัง ระวังเด็กชวนกันไปเล่นน้ำ เสี่ยงจมน้ำเสียชีวิต

เมื่อ วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023 อ่าน(88) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)