ค่าฝุ่นสูงในช่วงนี้ ส่งผลต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนที่ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง รพ.น่านจึงขอใช้หลัก 3 ป.

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023 อ่าน(106) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)