ข่าวดี! ประชาชนทั่วไปที่ต้องการฉีดวัคซีนโมเดอร์น่าไม่ต้องลงทะเบียน .... walk in ได้เลย *** จำนวนจำกัด***

เมื่อ วันพุธที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(527) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)