รพ.น่าน เตือนภัย "โรคไข้ฉี่หนู" ปีนี้ ป่วยแล้ว 8 ราย! ระวัง ดูแลตัวเองตามข้อปฏิบัติ เพื่อป้องกันโรคภัยที่อันตรายถึงชีวิต

เมื่อ วันพุธที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(122) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)