ภาวะ "ลองโควิด" ใครติดแล้วหาย แต่ยังมีอาการหลงเหลืออยู่...คำแนะนำตามนี้เลยนะ

เมื่อ วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(92) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)