ด่วน ! โรงพยาบาลน่าน ต้องการเลือด กรุ๊ปโอ เลือดในคลังมีน้อย ต้องการใช้กับผู้ป่วยจำนวนมาก

เมื่อ วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(72) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)