ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อป้องกันและจัดการภาวะคลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัด (PONV) ในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย

เมื่อ วันพุธที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2022 อ่าน(448) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)