การพยาบาลและการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยผ่าตัดนิ่วในไตแบบเจาะรูผ่านผิวหนัง (PCNL)

เมื่อ วันพุธที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2022 อ่าน(75) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)