ผลของการใช้สื่อผสมในการเตรียมผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกต่อความรู้และการปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

เมื่อ วันอังคารที่ 26 เมษายน ค.ศ. 2022 อ่าน(254) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)