เมื่อตรวจ ATK ผลเป็น "บวก" ตั้งสติ และปฏิบัติตามนี้...มีทีมงานแพทย์ พยาบาล จนท. รอพร้อมให้บริการครับ +++

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม ค.ศ. 2022 อ่าน(126) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)