ประกาศ รพ.น่าน***เมื่อตรวจ ATK ด้วยตนเอง แล้วพบว่าเป็นผลบวก (positive) ต้องทำอย่างไร ?

เมื่อ วันจันทร์ที่ 10 มกราคม ค.ศ. 2022 อ่าน(427) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)