ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดี มอบสิ่งของให้ลุกๆ หลาน ๆ ที่มาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้พี่ๆ น้าๆ คุณหมอ คุณพยาบาล นำไปมอบให้ที่หอผู้ป่วย และลุกๆที่มารับบริการ

เมื่อ วันจันทร์ที่ 10 มกราคม ค.ศ. 2022 อ่าน(129) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)