คนน่าน บ้านเรา เข้าถึงวัคซีนง่าย ๆ / สัปดาห์นี้ มีนัดหมาย หรือ ยังไม่ได้ฉีดสักเข็ม หรือ เลยนัดหมายมาแล้ว...มาฉีดวัคซีนกันได้เลยนะครับ

เมื่อ วันอังคารที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2022 อ่าน(166) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)