เชิญชวนอีกครั้ง...หนาวแล้ว ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อความปลอดภัยของเรา วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ ฉีดให้กลุ่มเป้าหมายในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

เมื่อ วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 อ่าน(66) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)