โรงพยาบาลน่าน ขอเชิญชวน ผู้มาเฝ้าไข้ เยี่ยมไข้ ผู้รับบริการที่รพ.น่าน ทุกคน !! ที่ยังไม่ได้ฉีควัคซีนโควิด -19

เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 อ่าน(37) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)