ณ วันนี้ รพ.น่าน มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด อาการหนักรักษาตัวในห้อง ไอ.ซี.ยู 4 ราย* ทั้ง 4 ราย ไม่ได้ฉีดวัคซีน*

เมื่อ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 อ่าน(35) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)