รพ.น่าน ประชาสัมพันธ์ เสาร์นี้ ฉีดวัคซีนสัญจร ที่ห้างเทสโก้โลตัส สาขาน่าน เพื่ออำนวยความสะดวก ให้พี่น้องคนน่านเข้าถึงวัคซีนได้ง่าย ได้เร็ว ได้มาก

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 อ่าน(59) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)