ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ และพยานปิด-ปลดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

เมื่อ วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 อ่าน(86) โดย พัสดุ(นัฐพร ปัญญา)