พิเศษ ! วันที่ 4-8 ตุลาคม 64 รพ.น่าน เชิญชวนทุกท่าน WALK IN มาฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยไม่ต้องจองคิว (สูตร ซิโนแวค 1 + แอสตร้าฯ 2 )

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 2021 อ่าน(278) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)