ท่านที่ทะเบียน "น่านวัคซีน" ไว้ เข้าไปตรวจสอบในโปรแกรม น่านวัคซีน หากมีนัด มาฉีดวัคซีนได้ ในวันที่ 27-28 กย นี้ และในวันที่ 29 กย-1 ตค 64 นี้ เปิด..

เมื่อ วันจันทร์ที่ 27 กันยายน ค.ศ. 2021 อ่าน(117) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)